C-kraven för fortsatta samtal om storregioner

Den pågående processen för nya storregioner måste utgå från att makten flyttas närmare människor samt att ingen kommun ska tvingas in. Tillmötesgår regeringen inte kraven hoppar Centerpartiet av samtalen. Det säger Anders W Jonsson till TT.

Lika viktigt som att nya storregioner nu bildas där intresset finns är acceptansen att andra kan vilja stå utanför sammanslagningen eller vänta med den. Samt att säkerställa att makten flyttas närmare människor, och inte centraliseras mer. Därför är det ett krav från Centerpartiet i samtalen om de nya storregionerna att de perspektiven finns med. Om inte, säger Anders W Jonsson, inte intresserade av att delta i samtalen kring regionfrågan.
– Vi utgår från att regeringen nu är tydliga med att de antingen tillmötesgår dem eller inte, för då kan vi använda tiden till annat, säger vice partiordförande Anders W Jonsson till TT.

Centerpartiet har därför ställt två krav för att fortsätta samtalen: att det ska inte ske några tvångsvisa kommunsammanslagningar och att en omfattande decentralisering av makt från nationell till regional nivå måste ske.

Läs mer om hur Centerpartiet resonerar kring regionfrågan:
Dags att decentralisera makt till regionerna
Det behövs fler än sex regioner