Hedersbrott

Hedersvåld och andra typer av hedersbrott förekommer i Sverige. Vi kan inte blunda för det. Flera kvinnor i Sverige har mördats av familjemedlemmar med hederskulturen som motiv. Pojkar känner sig pressade att kontrollera sina systrar för att bevara en påstådd heder. Och varje år tvingas unga män och kvinnor, pojkar och flickor, in i arrangerade äktenskap. HBTQ-personer hindras att vara sig själva.

Det här måste få ett slut.

Hedersvåld och andra typer av hedersbrott förekommer i Sverige. Vi kan inte blunda för det. Flera kvinnor i Sverige har mördats av familjemedlemmar med hederskulturen som motiv. Pojkar blir beordrade att kontrollera sina systrar. Och varje år tvingas unga män och kvinnor in i arrangerade äktenskap.

Att inte få bestämma hur man själv vill gå klädd. Att inte själv få välja vänner, eller vem man vill leva med. Det är också att utsättas för hederskultur. Hedersproblematiken sträcker sig från kränkande behandlingar, till framtvingade självmord och mord i hederns namn. Det är något som vi aldrig får acceptera. Det är något som vi aldrig får sluta blunda för. Hedersbrotten måste få ett slut.

I Sverige är det en rättighet att få välja med vem och hur man lever sitt liv. Men hederskulturen skapar istället skräck och bidrar till ett ojämställt samhälle. Därför vill vi se en förändring i svensk lag. Hedersmotiv ska ses som en straffskärpande omständighet. Med en skärpt lag skulle det skickas en tydlig signal genom samhället att hedersbrott måste tas på större allvar och att alla barn i Sverige ska kunna växa upp med samma friheter och möjligheter.

Centerpartiet vill fortsätta arbetet mot hedersbrott och få en större kunskap om hur vi kan bemöta och stoppa dessa. Vi vill också att det tillsätts en ordentlig utredning för att avgöra hur brett hedersförtrycket är i Sverige.