Nu räcker det med gängvåldet

Det lokala engagemanget kan förhindra ungdomar från att glida in i gängvåldet, skriver två centerpartister.

Det får vara nog nu. Gängvåldet i Göteborg har sedan länge passerat gränsen för vad vi kan acceptera i en civiliserad rättsstat. När en kriminell person tar sig rätten att avlossa ett skarpladdat vapen utsätts den som råkar vara i närheten för akut livsfara. Om denna våldsanvändning inte stoppas ökar otryggheten, gängen kan växa sig starkare och förtroendet för rättsstaten urholkas. Polisen måste nu göra sitt yttersta för att få dessa samvetslösa dårar bakom lås och bom och vi börjar ärligt talat tröttnat på att så lite händer när det gängvåldet i Göteborg. 

Vi förstår och har respekt för att polisen har en besvärlig situation nu när den nya organisationen ska komma på plats, men om inget görs för att stoppa utvecklingen nu kan vi förr än vi anar stå inför en verklighet där priset är långt mycket högre. Och faktum är att vi alla måste göra en insats. Ansvariga politiker på lokal nivå måste skapa möjligheter för de människor som växer upp i områden där gängkulturen är stark. Vi måste vara beredda att satsa resurser för att tillsammans med skolor, fritidsverksamhet, föreningar, engagerade och tongivande personer ta tillvara på det lokala engagemanget. Inte bara för att alla ungdomar förtjänar goda möjligheter till ett skapa sig gott liv, men för att det är en klok investering för hela samhället. För varje människa som väljer en annan väg än den kriminella sparar samhället mångmiljonbelopp. 

Gängkriminalitet och skjutningar är inte bara en angelägenhet för Göteborg. Det är viktigt för hela landet att ta krafttag med grov gängbrottslighet var än den dyker upp. Centerpartiet har avsatt drygt 3 miljarder i vår budgetmotion för resursförstärkningar till polisen med start redan nästa år då vi anslår 520 miljoner som ska användas för att få fler poliser och öka kompetensen på olika områden. 

Under alliansens regeringstid skärptes straffen för mord och andra våldsbrott och det infördes också en ny rubricering ”synnerligen grovt vapenbrott” för att bland annat komma åt gängkriminalitetens vapenanvändning, men om ingen lagförs spelar ju straffen ingen roll. Polisen har ansvaret att bekämpa dessa brott. Saknas resurser tillför vi det. Finns ett behov av lagändringar är nog de flesta riksdagspartier beredda att arbeta fram en lösning. För nu är det nog. Nu säger vi stopp.  

Johan Hedin (C), Rättspolitisk talesperson
Mikail Yüksel (C), Vice ordförande Göteborg