Nu står Europas liberaler bakom Centerpartiet om antibiotika

antibiotika

Centerpartiet har i dag nått en viktig framgång i kampen mot antibiotikaresistens i Europa. Under lördagen röstade ALDE-kongressen i Warszawa för vår resolution om minskad användning av antibiotika.

Under helgen håller det europeiska ALDE-partiet kongress i Polen med bland annat de skandinaviska kommissionärerna Vestager och Malmström och Nederländernas premiärminister Mark Rutte som talare. I ALDE ingår ett sextiotal liberala partier, varav sju innehar statsministerposter.

Under lördagen röstade ALDE för Centerpartiets resolution om hårdare tag mot antibiotikaanvändning i förebyggande syfte. Det är en fråga som är viktig inte bara för Europa, utan för den globala folkhälsan. Minst 25 000 personer dör av antibiotikaresistensrelaterade orsaker i Europa varje år. Förmodligen är den faktiska siffran betydligt högre. 

Konkret innebär resolutionen bland annat:

  • Bara veterinärer ska få skriva ut antibiotika. De ska inte längre tjäna på att skriva ut för mycket antibiotika.
  • Förebyggande antibiotikaanvändning i djuruppfödning ska fasas ut.
  • Djuruppfödningen ska ske på ett sådant sätt att djuret kan hållas friskt utan överanvändning av      antibiotika. 

– Genom internationellt samarbete och ökad medvetenhet om problemet har vi all möjlighet att vända utvecklingen, säger Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley

– Människor i hela Europa ska kunna känna sig trygga med maten de lägger på tallriken och veta att djuret har mått bra och att uppfödningen inte bidragit till att slå ut ett av våra viktigaste läkemedel, säger riksdagsledamoten Kristina Yngwe, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

För mer information 
Martina Jarminder
Press- och kommunikationsansvarig för Centerpartiets delegation i Bryssel
+32499505742