Vi arbetar redan med antibiotikaresistens

Replik från Fredrick Federley om antibiotika i maten

REPLIK. Låt mig först välkomna Magnus Oscarsson in i antibiotikadebatten. Det är bra om fler vill hugga i och uppmärksamma denna viktiga fråga. Han skriver att han vill se en offensiv från Europaparlamentarikerna.

Tursamt nog har vi satt igång med det för flera år sedan och har kommit ganska långt. Parlamentarikerna är ombord: min resolution kring djurvälfärd fick stöd 542 av 638 röstande parlamentariker.

Magnus skrev att Ebba Busch Thor lyckats väcka uppmärksamhet kring problemet. Snarare är det så att Marit Paulsen tog initiativet och arbetade aktivt med djurvälfärd och antibiotikaanvändning i flera år innan hon avgick. Hon och jag samarbetade kring att hålla frågan där den hör hemma: högst upp på prioriteringslistan för de europeiska institutionerna.

Just nu förhandlas lagstiftning som ska reglera användning av medicin i foder. Parlamentet vill mer eller mindre förbjuda förebyggande medicinering och gruppmedicinering. Vi vill också se regler mot att ”strössla” medicin över foder.

Jag representerar den liberala ALDE-gruppen i förhandlingarna. Det är nu upp till rådet och medlemsländerna att se till att förslagen blir verklighet. Magnus får gärna hjälpa oss att driva opinion för det.

Grisnäring från andra länder i Europa är så intresserade av hur Sverige löser problemen att det kommer delegationer på studiebesök.

Sverige leder genom att föregå med gott exempel. Det gör även Europaparlamentet, som redan tagit initiativ till de förändringar som Magnus Oscarsson vill se.

Fredrick Federley, Europaparlamentariker (C)