Höjda skolresultat i PISA-rapport

Idag kom årets PISA-rapport.
Mätningen visar att svenska elever höjer sina resultat i
alla ämnen.
– Ett glädjebesked för våra skolelever och ett bra betyg
för Alliansens skolpolitik, säger Ulrika Carlsson.

PISA-resultatet är den andra internationella mätningen på kort tid som visar att skolresultaten vänder uppåt.

- Det är med stor glädje och lättnad jag mottar dagens PISA-resultat, men läget är fortsatt allvarligt för svensk skola. Exempelvis, likvärdigheten är en utmaning. Det är därför viktigare än någonsin att skolan prioriteras och ges rätt förutsättningar. Det är vad som sker i klassrummet som avgör. Vi behöver därför fortsätta satsa på skolledare och lärare med högre lön, karriärvägar, kompetensutveckling, mindre administration och fler vägar in i läraryrket, säger Ulrika Carlsson (C), utbildningspolitisk talesperson.

Alliansens skolpolitik ger verkan.

- Alliansens stora satsningar på skolan med karriärtjänster, mattelyft och fler och tydligare uppföljningar har äntligen börjat ge resultat. För att ordentligt vända trenden kan vi inte luta oss tillbaka utan vi måste fortsätta prioritera skolan. Förutom fortsatt satsning på lärarna måste ledarskapet i skolan stärkas. Ledarskapet är avgörande för en framgångsrik skola och skolledarna behöver därför ges rätt förutsättningar, säger Ulrika Carlsson.

Lärarna ska få all beröm för arbetet.

- Jag passar på att även visa min uppskattning till alla de lärare och elever som varje dag arbetar hårt för att nå målen i skolan. Det är mycket tack vare dem som vi nu äntligen kan se dagens positiva resultat. Det är elever tillsammans med lärare och rektorer som står för förändringen. Politiken har ytterligare förstärkt i positiv riktning, säger Ulrika Carlsson.