Byråkrati hotar Sveriges rykte som studieland

Många utländska studenter förlorar sina studieplatser i
Sverige.
Anledningen är den utdragna tiden för att få
uppehållstillstånd.
– Vi presenterar därför nya förslag som ska underlätta
visum- och uppehållstillståndsprocessen, skriver Fredrik Christensson och Simon
Palme i Dagens Samhälle.

Nyligen betalade Jönköping University tillbaka studieavgiften för runt 100 utländska studenter för att Migrationsverket inte hunnit hantera deras ansökningar i tid. Utöver långa handläggningstider hos migrationsverket berättar högskolor om problem med samordningen i visumprocessen, där även intervju på ambassaden och utförande av ID-kort ingår.

- Lärosäten och många berörda vittnar om att det sker ett dubbelarbete mellan Migrationsverket och lärosätet. Bland annat granskar båda myndigheterna studenternas engelskkunskaper. Att Migrationsverket gör det känns onödigt då lärosätena själva redan har kollat upp det genom internationellt erkända tester. Det drabbar främst studenterna, men även svenska lärosäten. Centerpartiet föreslår därför att regelverken ses över och att Migrationsverket inte ska granska de uppgifter lärosätena redan har kontrollerat, säger Fredrik Christensson (C), talesperson högre utbildning.

Utan utbyte förlorar svenska lärosäten både kvalitet och mångfald.

– Sveriges styrka avgörs av hur pass väl vi kan ta till oss den internationella rörlighetens möjligheter. Genom kontakt med omvärlden stöter vi på ny kunskap, konfronteras med nya tankar och möter nya idéer som stärker Sveriges konkurrenskraft. Vi borde behandla utländska studenter med värdighet, säger Simon Palme, ordförande Centerstudenter.

Ett annat problem är att masterstudenter och doktorander inte kan söka uppehållstillstånd för hela studieperioden utan måste söka nya tillstånd för varje år. Det skapar oro hos både studenten och forskaren, samtidigt som det ger migrationsverket onödigt arbete.

– Vi föreslår istället att det ska vara möjligt att söka för hela studietiden. Sköter inte studenten sina studier, eller inte tar sina poäng, kan det rapporteras av lärosätet. En doktorand kan inte heller anställas av lärosätet om projektet inte har finansiering, säger Fredrik Christensson.

Läs hela debattartikeln här.