Vi måste öka vår försvarsförmåga

Internationellt samarbete

Vår omvärld blir allt mer orolig. Ska Sverige fortsatt vara ett tryggt land att leva i ställs nya krav på ansvar och handlingskraft för vår gemensamma säkerhet. Centerpartiet har därför lämnat ett tydligt och för svensk säkerhet viktigt besked.

Vi vill kraftigt och i brett samförstånd inom ramen för en ny Försvarsberedning öka de svenska försvarsanslagen. I tider av oro och turbulens krävs det att vi är bättre rustade för att värna vårt närområde.

Den senaste tidens relativt snabba förändring av säkerhetsläget i vår omvärld betyder att många tidigare sanningar kan behöva omprövas. Det vi en gång tog för givet är inte längre självklart. Efter det amerikanska presidentvalet ökade osäkerheten kring samarbetet mellan USA och Europa. Britternas vilja att lämna EU innebär ett försvagat europeiskt samarbete och styrka åt de krafter som är motståndare till hela unionen. Det krig som pågår i Mellanöstern med Daesh som terroriserar och sprider skräck driver miljoner människor på flykt. Den oroande utvecklingen gäller även ett allt mer aggressivt Ryssland och vilka konsekvenser det får för vårt absoluta närområde. Dessa förändringar kan verka långt bort när de möter oss via morgontidningens rubriker, men är förändringar som riskerar att hota den säkerhet som vi värnar och tar för given.

Det nya säkerhetspolitiska läget kräver att vi genomför insatser som gör att Sveriges försvarsförmåga stärks. Det innebär att beredskapen måste bli bättre och försvarsanslagen öka. Sveriges totalförsvarsförmåga behöver stärkas ytterligare och ett helhetsgrepp måste tas, såväl gällande det militära försvaret som kring den civila planeringen. I den civila planeringen är exempelvis sjukvårdskedjor, livsmedelsproduktion och drivmedelssäkerhet viktiga områden. För detta krävs ett nytt politiskt ledarskap och handlingskraft nog att kunna fatta de beslut som krävs.

Centerpartiets besked om att vi kraftigt och i brett samförstånd vill öka de svenska försvarsanslagen är ett viktigt besked för att kunna stärka den svenska försvarsförmågan. Vi menar att allvaret i dagens säkerhetspolitiska läge gör att vi behöver inkalla en ny försvarsberedning redan tidigt under 2017. Genom en försvarsberedning med bred politisk förankring kan vi bättre möta de säkerhetspolitiska utmaningar vi står inför. Sverige har, sett till försvarsbudgetens andel av BNP, den lägsta försvarspolitiska ambitionen i Norden. Detta behöver förändras. Centerpartiet anser att försvarsberedningens ambition bör vara att nå en överenskommelse för att i ett första steg öka försvarsanslagen till det nordiska snittet. Utifrån dagens nivåer skulle det innebära en höjning från 1 procent till runt 1,3 procent av BNP och motsvara runt elva miljarder årligen.

För att möta det nya läge Sverige står inför krävs det handling. Det krävs investeringar i det som ytterst säkerställer vår frihet och demokrati. Det krävs investeringar i allas vår försvarsförmåga. För att möta ett nytt säkerhetspolitiskt läge krävs ett nytt ledarskap för Sverige.

Annie Lööf
Partiledare Centerpartiet

Daniel Bäckström
Försvarspolitisk talesperson

Fredrik Christensson
Riksdagsledamot Fyrbodal

" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="">

Det nya säkerhetspolitiska läget kräver att vi genomför insatser som gör att Sveriges försvarsförmåga stärks. Det innebär att beredskapen måste bli bättre och försvarsanslagen öka. Sveriges totalförsvarsförmåga behöver stärkas ytterligare och ett helhetsgrepp måste tas, såväl gällande det militära försvaret som kring den civila planeringen. I den civila planeringen är exempelvis sjukvårdskedjor, livsmedelsproduktion och drivmedelssäkerhet viktiga områden. För detta krävs ett nytt politiskt ledarskap och handlingskraft nog att kunna fatta de beslut som krävs.Centerpartiets besked om att vi kraftigt och i brett samförstånd vill öka de svenska försvarsanslagen är ett viktigt besked för att kunna stärka den svenska försvarsförmågan. Vi menar att allvaret i dagens säkerhetspolitiska läge gör att vi behöver inkalla en ny försvarsberedning redan tidigt under 2017. Genom en försvarsberedning med bred politisk förankring kan vi bättre möta de säkerhetspolitiska utmaningar vi står inför. Sverige har, sett till försvarsbudgetens andel av BNP, den lägsta försvarspolitiska ambitionen i Norden. Detta behöver förändras. Centerpartiet anser att försvarsberedningens ambition bör vara att nå en överenskommelse för att i ett första steg öka försvarsanslagen till det nordiska snittet. Utifrån dagens nivåer skulle det innebära en höjning från 1 procent till runt 1,3 procent av BNP och motsvara runt elva miljarder årligen.För att möta det nya läge Sverige står inför krävs det handling. Det krävs investeringar i det som ytterst säkerställer vår frihet och demokrati. Det krävs investeringar i allas vår försvarsförmåga. För att möta ett nytt säkerhetspolitiskt läge krävs ett nytt ledarskap för Sverige. Annie Lööf partiledare CenterpartietDaniel Bäckström försvarspolitisk talespersonFredrik Christensson riksdagsledamot Fyrbodal" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="">Det nya säkerhetspolitiska läget kräver att vi genomför insatser som gör att Sveriges försvarsförmåga stärks. Det innebär att beredskapen måste bli bättre och försvarsanslagen öka. Sveriges totalförsvarsförmåga behöver stärkas ytterligare och ett helhetsgrepp måste tas, såväl gällande det militära försvaret som kring den civila planeringen. I den civila planeringen är exempelvis sjukvårdskedjor, livsmedelsproduktion och drivmedelssäkerhet viktiga områden. För detta krävs ett nytt politiskt ledarskap och handlingskraft nog att kunna fatta de beslut som krävs.Centerpartiets besked om att vi kraftigt och i brett samförstånd vill öka de svenska försvarsanslagen är ett viktigt besked för att kunna stärka den svenska försvarsförmågan. Vi menar att allvaret i dagens säkerhetspolitiska läge gör att vi behöver inkalla en ny försvarsberedning redan tidigt under 2017. Genom en försvarsberedning med bred politisk förankring kan vi bättre möta de säkerhetspolitiska utmaningar vi står inför. Sverige har, sett till försvarsbudgetens andel av BNP, den lägsta försvarspolitiska ambitionen i Norden. Detta behöver förändras. Centerpartiet anser att försvarsberedningens ambition bör vara att nå en överenskommelse för att i ett första steg öka försvarsanslagen till det nordiska snittet. Utifrån dagens nivåer skulle det innebära en höjning från 1 procent till runt 1,3 procent av BNP och motsvara runt elva miljarder årligen.För att möta det nya läge Sverige står inför krävs det handling. Det krävs investeringar i det som ytterst säkerställer vår frihet och demokrati. Det krävs investeringar i allas vår försvarsförmåga. För att möta ett nytt säkerhetspolitiskt läge krävs ett nytt ledarskap för Sverige. Annie Lööf partiledare CenterpartietDaniel Bäckström försvarspolitisk talespersonFredrik Christensson riksdagsledamot Fyrbodal" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="">Det nya säkerhetspolitiska läget kräver att vi genomför insatser som gör att Sveriges försvarsförmåga stärks. Det innebär att beredskapen måste bli bättre och försvarsanslagen öka. Sveriges totalförsvarsförmåga behöver stärkas ytterligare och ett helhetsgrepp måste tas, såväl gällande det militära försvaret som kring den civila planeringen. I den civila planeringen är exempelvis sjukvårdskedjor, livsmedelsproduktion och drivmedelssäkerhet viktiga områden. För detta krävs ett nytt politiskt ledarskap och handlingskraft nog att kunna fatta de beslut som krävs.Centerpartiets besked om att vi kraftigt och i brett samförstånd vill öka de svenska försvarsanslagen är ett viktigt besked för att kunna stärka den svenska försvarsförmågan. Vi menar att allvaret i dagens säkerhetspolitiska läge gör att vi behöver inkalla en ny försvarsberedning redan tidigt under 2017. Genom en försvarsberedning med bred politisk förankring kan vi bättre möta de säkerhetspolitiska utmaningar vi står inför. Sverige har, sett till försvarsbudgetens andel av BNP, den lägsta försvarspolitiska ambitionen i Norden. Detta behöver förändras. Centerpartiet anser att försvarsberedningens ambition bör vara att nå en överenskommelse för att i ett första steg öka försvarsanslagen till det nordiska snittet. Utifrån dagens nivåer skulle det innebära en höjning från 1 procent till runt 1,3 procent av BNP och motsvara runt elva miljarder årligen.För att möta det nya läge Sverige står inför krävs det handling. Det krävs investeringar i det som ytterst säkerställer vår frihet och demokrati. Det krävs investeringar i allas vår försvarsförmåga. För att möta ett nytt säkerhetspolitiskt läge krävs ett nytt ledarskap för Sverige. Annie Lööf partiledare CenterpartietDaniel Bäckström försvarspolitisk talespersonFredrik Christensson riksdagsledamot Fyrbodal" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="">Det nya säkerhetspolitiska läget kräver att vi genomför insatser som gör att Sveriges försvarsförmåga stärks. Det innebär att beredskapen måste bli bättre och försvarsanslagen öka. Sveriges totalförsvarsförmåga behöver stärkas ytterligare och ett helhetsgrepp måste tas, såväl gällande det militära försvaret som kring den civila planeringen. I den civila planeringen är exempelvis sjukvårdskedjor, livsmedelsproduktion och drivmedelssäkerhet viktiga områden. För detta krävs ett nytt politiskt ledarskap och handlingskraft nog att kunna fatta de beslut som krävs.Centerpartiets besked om att vi kraftigt och i brett samförstånd vill öka de svenska försvarsanslagen är ett viktigt besked för att kunna stärka den svenska försvarsförmågan. Vi menar att allvaret i dagens säkerhetspolitiska läge gör att vi behöver inkalla en ny försvarsberedning redan tidigt under 2017. Genom en försvarsberedning med bred politisk förankring kan vi bättre möta de säkerhetspolitiska utmaningar vi står inför. Sverige har, sett till försvarsbudgetens andel av BNP, den lägsta försvarspolitiska ambitionen i Norden. Detta behöver förändras. Centerpartiet anser att försvarsberedningens ambition bör vara att nå en överenskommelse för att i ett första steg öka försvarsanslagen till det nordiska snittet. Utifrån dagens nivåer skulle det innebära en höjning från 1 procent till runt 1,3 procent av BNP och motsvara runt elva miljarder årligen.För att möta det nya läge Sverige står inför krävs det handling. Det krävs investeringar i det som ytterst säkerställer vår frihet och demokrati. Det krävs investeringar i allas vår försvarsförmåga. För att möta ett nytt säkerhetspolitiskt läge krävs ett nytt ledarskap för Sverige. Annie Lööf partiledare CenterpartietDaniel Bäckström försvarspolitisk talespersonFredrik Christensson riksdagsledamot Fyrbodal