Gruppmöte 2017

På gruppmötena är alla medlemmar varmt välkomna och alla förtroendevalda har skyldighet att närvara och ev. förhinder skall anmälas till gruppledaren.

Gruppmöten/medlemsmöten hålles på måndagar kl. 18.30 till längst 21.00 på Komvux, I17, Kaserngården 1A.

Grupmötena kan ibland inledas med ett gemensamt möte med Allians-partierna för gemensam information.

Gruppmöten/medlemsmöten hålles dels den vecka då det är sammanträde med Kommunstyrelsen och dels den vecka då det är sammanträde med Kommunfullmäktige. När det är möte inför KS ägnas mötet huvudsakligen åt kommunala frågor som är aktuella. På mötena inför KF ägnas dessa huvudsakligen åt frågor som handlar om partiarbetet, externa gäster, försläsningar av olika slag mm.

Extra gruppmöten kan hållas om det är påkallat och sker på kallelse av gruppledaren.

Följande datum gäller 2017

Medlemsmöten inför KF                       Gruppmöten inför KS

9 jan                                                               23 jan

6 februari                                                      20 februari

6 mars                                                           27 mars

10 april                                                         24 april

8 maj                                                            29 maj

12 juni                                                         19 juni

28 aug

11 sept                                                        25 sept

9 okt                                                            23 okt

6 nov                                                           27 nov

11 dec                                                        18 dec


Ladda ner , 13.5 kB.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000