Bli medlem

Ta chansen att faktiskt påverka!
Nivån på ditt engagemang väljer du själv. Genom att enbart vara medlem i centerpartiet bidrar du till det viktiga politiska arbetet, men naturligtvis vill vi gärna att du delar med dig av åsikter,erfarenheter och idéer.

Som medlem i Centerpartiet kan du dessutom:

  • Kandidera för Centerpartiet i allmänna val till kommun, landsting/region, riksdag och
    Europaparlament
  • Delta på våra interna utbildningar och arrangemang
  • Få tillgång till vårt intranät Connect, och samtidigt få möjigheten till att erhålla
    en e-postadress med fornamn.efternamn@centerpartiet.se
  • Få vår medlemstidning  Tidningen C direkt hem i din brevlåda
  •  Medlemskapet ger dig också direkt information om vad som händer och vad som är på gång i kommunen
  • Du får även en påverkansmöjlighet på de politiska besluten


Medlemsskapet kostar 150 kr och för mer info så kan du kontakta anna-malin.bjork-joelsson@uddevalla.seeller gå in på Centerpartiets hemsida.