Motioner partistämman 2017

Här kan du som är medlem i Centerrörelsen lämna in motioner till partistämman i Malmö 2017. Sista datum för motioner är den 30 april 2017.

Om du vill att din motion först ska behandlas av kretsens årsstämma och/eller distrikts­stämman ska du skicka din motion till respektive krets- och/eller distriktsstyrelse. De ansvarar då för att motionen tillsammans med yttrande och beslut lämnas vidare till riksorganisationen i rätt tid.

Du kan läsa mer om motionsrätten i Centerpartiets stadgar och i arbetsordningen.

Tänk på att ge din motion ett tydligt namn. Då blir det lättare för ombuden på stämman att förstå vad den handlar om. Men försök att göra namnet kort, som en rubrik.

Tänk också på att skriva tydliga att-satser som beskriver det beslut du önskar att stämman ska fatta. Ju tydligare dina att-satser är, desto bättre. Du kan titta i tidigare stämmohandlingar om du vill se exempel på bra att-satser.

Vaga att-satser, t.ex. "att stämman fattar beslut enlig ovan", "att Centerpartiet ställer sig bakom motionen" eller "att detta blir stämmans beslut" är inte bra. Då blir det svårt för stämman att förstå exakt vad du vill.

Du behöver inte ha med att-satser om att motionen ska vidarebefordras till partistämman. Inte heller behöver du att en att-sats om att motionen ska sändas vidare till riksdagsgruppen - de får automatiskt ta del av alla beslut från partistämman.