"Lägg ansvaret på producenten”

Ingress

De flesta av oss vet hur viktigt det är med hållbar konsumtion idag. Ändå lever vi inte riktigt som vi lär - det senaste decenniet har svenskarnas klädkonsumtion ökat med 40 procent. I dag köper vi i genomsnitt 13 kilo kläder per person och år och hela åtta kilo hamnar i soporna. Av dessa skulle en stor del kunna återanvändas. Många butiker har därför startat insamlingar där kunderna uppmuntras att göra sig av med sina gamla kläder samtidigt som de köper nya.
– Vi använder mycket kläder och textilier och vare sig återanvänder eller kastar på ett bra sätt. Problemet är också att vi i dag inte har något tydligt regelverk för hur man ska hantera dessa textilier, säger Kristina Yngwe, Centerpartiets miljöpolitiska talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Ansvaret för att samla in hushållsavfall ligger idag hos kommunerna och ingen får bedriva sådan insamling om det inte är på uppdrag av just kommunen. Det är där det behövs en förändring: med ett producentansvar är det istället den som tillverkar en vara som också har ansvar för att samla in och ta hand om den. Kristina Yngwe förklarar fördelarna med det:
– Det man sätter ut på marknaden ska man också ta ansvar för och det är mycket lättare om ansvaret läggs på producenten. Då kan den ta fram ett system som fungerar. Ligger ansvaret istället helt och hållet på kommunerna kan det vara svårare att hitta de innovativa modeller som behövs.