Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / De varnar för kommunens kretslopp

De varnar för kommunens kretslopp

Uddevalla kommun arbetar för att så mycket toalettavfall som möjligt
ska hamna i åkermarken. LRFs kommungrupp varnar för riskerna med antibiotikaresistens, läkemedelsrester och hormoner.

Sedan fyra år förordar Uddevalla kommun slutna tankar för de enskilda avloppen. Toalettavfall hämtas till särskilda brunnar där det hygieniseras med urea för att därefter spridas av lantbrukare.

Totalt finns det i dagsläget plats för cirka 2500kubikmeter i de tre gödselbrunnarna som kommunen antingen äger eller hyr in sig hos lantbrukare.
Ytterligare en brun ska byggas inom kort.

Har tänkt om
Slammet sprids av tre-fyra lantbrukare i trakten och de kan i första hand
användas till vallodling.
Lantbrukare får cirka 100 kronor per kubikmeter i betalning för tjänsten.
Från att inledningsvis ha varit positiv till systemet har LRFs kommungrupp i
Uddevalla successivt blivit allt mer tveksam. Styrelsen hänvisar till farhågorna
kring hur antibiotikaresistenta bakterier, läkemedelsrester och
hormoner kan spridas till åkermark.
Vi har skickat brev till våra medlemmar där vi råder dem att inte sprida slammet.
Den låga användningen av antibiotika är ett av de bästa argumenten för svensk jordbruk och vi vill inte äventyra det, säger ordförande Nils Mellin.

Bara kväve
Dessutom har det konstaterats at den i stort sett enda näringen som slammet innehåller är det kväve som kommer från urean.
Nötflytt innehåller 18 gånger så mycket fosfor och 2 gånger så mycket kalium som toalettavfallet. LRFs kommungrupp påpekar okså att spridningsreglerna till stor del gör kvävet värdelöst. Statistik från SVA, statens veterinärmedicinska anstalt, visar att i Sverige så används ungefär 90 procent av antibiotikan av människormedan resterande 10 procwenten går till djur. Samtidigt ökar antalet kemiska ämnen i mediciner.

Inga analyser
Så länge vi inte vet mer borde vi avstå.
Här i Uddevalla har det såvitt vi vet inte gjorts några analyser om vad toalettavfallet innehåller ooch det har inte forskats så mycket om hur nedbrytningen i nark fungerar. Det bästa vore därför om avfallet gick till reningsverket, säger Torsten Torstensson i kommungruppen.
det som gör situationen i Uddevalla något besynnerlig är att kommunen benämner systemet som ”LRFs kretsloppsmodell” och hänvisar till det arbete som framför allt pågått i trakten kring Södertälje.

Men vi anser att det är flera krav i kretsloppsmodellen som inte uppfylls, bland annat
att avloppsfraktionen ska vara fri från smittämnen och att den innehåller så mycket näring att det är lönt för lantbrukaren att sprida den.
Här har kommun fört oss bakom ljuset, menar Nils Mellin.


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    1000