Säg nej till förorenad växtnäring på åkermark

I dagarna hörde vi statsminister Stefan Löven tala om att stärka banden mellan stad och land.
Miljöminister Karolona Skog har talat om behovet av hållbara städer och vikten av att övergå till en cirkulär ekonomi. Det är dag att gå från ord till handling, en cirkulär ekonomi kräver ett giftfritt kretslopp. Det är lätt att tro att när dessa politiska ambitioner lyfts finns kretsloppet mellan stad och land med i diskussionerna. På samma sätt som staden är beroende av jordbruket är jordbruket beroende av att fosfor återförs utan föroreningar från staden. Tyvärr är flödet ut från staden långt ifrån cirkulärt.

Idag återförs endast 25 procent av den fosfor som kommer till staden via mat. Fosforn hamnar i avloppsslammet efter ha passerat oss människor. Därefter finns starka krafter som tar
vid för att på billigast möjliga sätt se till att staden
blir kvitt slammet. Lösningen hittills har varit att försöka övertyga lantbruket om att det är bra att sprida förorenad växtnäring på åkermarken trots larmrapporter om resistenta bakterier, hormoner, opioder med mera och trots invändningar från läkemedelsverket och kemikalieinspektionen.

Det har lyckligtvis inte gått så bra. Trots penningstarka kampanjer tar majoriteten lantbrukare avstånd från slam. Lösningen har då blivit att skicka upp slammet till Norrland och lägga det i gamla gruvor eller använda det på banvallar. Inget av detta är bra frö miljön eller moraliskt
försvarbart. Det blir varken ett kretslopp eller rent.
Jag kräver att våra politiker och dagens konsumenter kräver mer av det svenska lantbruket.

Det som krävs är att fosforn återförs till jordbruket utan föroreningar.
I stället för att på billigaste möjliga sätt bli kvitt slammet ska städerna tvingas utvinna fosfor och de som ska betala är dem som är kopplade till avloppsnätet. Studier visar på låga kostnader (ca 15 kronor per månad och hushåll) för ny och ren kretsloppteknink.*
Lantbruket behöver en lösning som har konsumenternas förtroende och fungerar i ett precisionsjordbruk. Vi kan idag med lätthet binda in kol via fånggrödor
som både ökar mullhalten och binder kväve. Då håller det inte att, som VA-sektorn idag gör, argumenterar med olika gränsvärden och vikten av mullvärden.

Jag vill uppmana LRF att stå upp för det moderna hållbara jordbruket
och kräva mer. Får vi inte igenom våra krav på giftfritt kretslopp*
bör LRF lämna allt samarbete med slamindustrin. Vi bönder ska
värna om åkermarken och miljön. Vårt förtroende hos konsumenten
ska prioriteras. Och till LRF och er politiker, speciellt miljöminister Karolina Skog,
vill jag säga: Gör som i Tyskland, ställ tuffare krav, värna om vår miljö och åkermark.
Låt inte avloppsreningsverken använda landsbygden som sopstation.

Torsten Torstensson
Medlem i LRF och Centerpartiet Uddevalla


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000