Motion: Underlätta bostadsbyggandet - ändra parkeringsnormen

Vi har idag lämnat in en motion till kommunfullmäktige ang. prkeringnormen i Uddevalla kommun.

Motion till Uddevalla kommunfullmäktige

Underlätta bostadsbyggandet – ändra parkeringsnormen

Parkeringsnorm är kommunens regelverk för hur parkering skall ordnas vid ny- eller ombyggnation. Den anges vanligen som antal bilplatser per lägenhet, per anställd eller per kvadratmeter bostadsyta.

Uddevalla kommuns parkeringsnorm fasställdes 1994 och föreskriver för flerbostadshus att det skall finnas 9 bilplatser per 1000 kvadratmeter BTA (Bruttoarea) i Uddevalla centrum och för Ljungskile är motsvarande siffra 13 och för övriga kommunen 15.

Parkeringsnormen är en av många regler som verkar fördyrande och hämmande när det gäller byggande av flerfamiljshus.

I vissa kommuner justeras p-normen med ett givet tal om en bilpool etableras i boendeparkeringen. Det kan till exempel innebära att om ett bostadshus enligt nu gällande p-norm skulle ha 60 platser så kan ett antal av dessa platser (till exempel 15 eller 20st) ersättas av ”funktionen bilpool” med några bilar.

En bilpool är en inrättning där många personer delar på en eller flera bilar och delar på kostnaderna för bilens fasta kostnader.

Om Uddevalla inför en bilpoolsklausul i parkeringsnormen kan en byggherre göra ett avtal med ett bilpoolsföretag som tillhandahåller bilar för hyresgästernas behov. Detta kräver då färre bilplatser vilket i sin tur leder till billigare bostadsbyggnation och ett effektivare markutnyttjande.

Vi föreslår med hänvisning till ovanstående

att Uddevalla kommun inför en s.k. bilpoolsklausul in parkeringsnormen för att underlätta och förbilliga byggande av flerbostadshus.

Uddevalla den 23 jan. 2017

Elving Andersson (c)
Anna-Malin Björk-Joelsson (c
Stig Olsson (c)
Jakob Olsson (c)


Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000