Alliansen är fyra självständiga partier

Replik till Stefan Skoglund 21 januari

Skoglund oroar sig i lördagen Bohusläning över hur Anna Kinberg-Batra (AKB) skall kunna leda Sverige, Alliansen och sitt eget parti efter sitt uttalande i veckan om höstbudgeten. I samma tidning uttalar han sig som socialnämndens ordförande med de uppseendeväckande orden ”om det visar sig att personalen är stygga, då får de med mig att göra”. Det senare uttalandet överlämnar jag åt läsarna att bedöma men hans insändare kan man inte låta bli att reagera på.

Det är upp till väljarna att avgöra vem som leder Sverige eller Alliansen efter nästa val. AKB är säkert en tänkbar kandidat men vi skall vara medvetna om att vi ännu inte vet hur den kommande regeringssammansättningen ser ut och fram till dess består Alliansen av fyra självständiga partier som var och en på sitt sätt skall bidra till att skapa förutsättningar för ett bättre regeringsalternativ än dagens.

Vi har idag en regering där ingen vill ta ansvar över Sveriges kriser. Vi har sjukvårdskris, poliskris, flyktingkris och kris inom järnvägen för att ta några exempel. I samtliga fall säger regeringen att ”vi måste se bättre resultat” dock utan att ta ansvar över vad som händer. Allt detta och den rödgröna rörans misslyckade kommunala politik i Uddevalla, när det till exempel gäller miljö- och energifrågor, husen i Bodele, parkeringsfrågorna mm, borde sannerligen vara frågor som oroar Skoglund mer än AKBs uttalanden.

Torsten Torstensson (C)
Forshälla

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000