Så funkar Centerpartiet

Centerpartiet är en öppen folkrörelse som finns i hela landet. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges tredje största politiska parti. Nya medlemmar välkomnas varmt och har alltid möjlighet att påverka vår politik. Mellan 2006 – 2014 satt vi i regeringen som en del av Alliansen. Runt om i landet finns Centerpartiets 26 distrikt och 291 kretsar. Vi är med och styr i drygt 150 kommuner. Centerkvinnorna, Centerstudenter och Centerpartiets ungdomsförbund är våra syskonorganisationer.

Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Ansvar för varandra och för naturens ekosystem ska vara vägledande när samhället formas.

Vartannat år hålls en stämma som beslutar om Centerpartiets organisation och politiska inriktning. Mellan stämmorna, finns det en partistyrelse som är utsedd att fatta de beslut som krävs för att verksamheten ska kunna jobba snabbt under året.

Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt.

Ur Centerpartiets Idéprogram

Du som medlem i Centerpartiet, blir också en del av en krets. Vilken krets du tillhör beror på var du bor.

Centerpartiet har också tre syskonförbund. Centerstudenter, Centerpartiets ungdomsförbund och Centerkvinnorna. Är du medlem i något av de förbunden, har du också medlemsrättigheter i Centerpartiet.