Ny C-rapport: Sex förslag för mer hållbara textilier

Idag hade Centerpartiet sitt panelsamtal på Berns under Stockholm Fashion Week.

I fokus låg den ökade miljöpåverkan av kläder och textiler.

– Allt för mycket kläder hamnar i papperskorgen istället för att återanvändas. Det är en miljöfara och kräver betydligt mer åtaganden från både politiken och industrin, säger Kristina Yngwe.

Det behövs ett större grepp kring hållbarhet och textilier. Det handlar om producentansvar, återanvändning och återvinning, samt kemikalieanvändning i kläder och inredning.

– Vi måste göra det lättare för konsumenter att göra bra val och leva miljövänligare. Samtidigt behöver vi pressa producenterna att ta mer ansvar. Principen är att det är förorenaren som betalar, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

I samband med panelsamtalet presenterar Centerpartiet en rapport med sex förslag för mer hållbara textiler:

1. Sätt nationella mål för textilier för insamling och återanvändning

För att öka insamlingen av textilier och tillvarata resurser och spara energi föreslås ett nationellt mål för insamling av textilier likt det som finns för insamling av matavfall. Inom 10 år bör 50 procent av insamlade textilier gå till återanvändning och 90 procent av den totalt insamlade mängden ska återanvändas eller återvinnas, när återanvändning inte är möjligt. Syftet är att öka insamlingen av textilier, effektivisera resursutnyttjande men också skapa fler arbetstillfällen i Sverige inom textilåtervinning, textilåteranvändning och innovation.

2. Inför ett producentansvar - låt producenter ansvara för sina textilier

Frivilliga initiativ som finns för att samla in textilier bör uppmuntras men också tydliggöras då det idag är illegalt att ta hand om textilier om det inte sker kommunalt. Enligt principen om att förorenaren betalar vill vi att producenterna ska ansvara för omhändertagandet av textilier för att undvika att viktiga resurser kastas i hushållssoporna.

3. Utveckla kriterier som tillägg till producentansvar för second-hand-verksamheter

I och med att second-hand-verksamheter inte ses som producenter behöver särskilda kriterier utvecklas som ett tillägg till producentansvar för att fortsätta gynna denna typ av verksamhet som bidrar till hållbarhet och sociala värden.

4. Skärp EU:s lagar och kräv Ekodesignkrav på textilier

EU:s Ekodesigndirektiv syftar till att minska miljöpåverkan genom hela produktkedjan från vagga till vagga i enlighet med idén om att främja en cirkulär ekonomi. Genom att inkludera textilier i ekodesigndirektivet eller ställa motsvarande ekodesignkrav som i direktivet då det idag framför allt gäller elektroniska produkter, kan man genom designfasen och produktionsprocessen i sin tur påverka inköp, resursanvändning och återanvändning och återvinning under produktens hela livslängd och på så sätt skapa en produkt som är mer hållbar.

5. Gör det lättare för entreprenörer och innovatörer - ingångsföretag för att främja nya innovativa mindre företag

Det behöver bli enklare och billigare att starta företag, inte minst när vi är i behov av hållbara innovationer och kreativa näringar. Enligt Världsbanken lägger ett svenskt typföretag 122 timmar per år på att deklarera och betala skatt medan motsvarande siffra är ungefär halverad i Schweiz. Företag såsom lånegarderober och klädbibliotek är ofta små verksamheter utan större omsättning men där lönsamheten blir lidande på grund av höga skatter och onödig byråkrati. Med ingångsföretag betalar man 25 procent av omsättningen i skatt när man omsätter upp till 250 000 kr per år.

6. Sverige tar internationellt initiativ för hållbar konsumtion

Detta är en möjlighet att marknadsföra kreativa näringar som är innovativa och tar fram hållbara produkter, nya material, nya affärsmodeller som bidrar till hållbar konsumtion. Ett sådant initiativ kan liknas vid de olika globala initiativen om Hållbara Städer eller New Climate Economy. Där inbjuds länder, företag, organisationer att delta för att stärka kunskapen, bygga en gemensam plattform, samverka kring att hitta lösningar för globala gemensamma problem och delta i workshops och informationsutbyte.