Kallelse till Medlemsmöte

Gruppmöten

Till C-gruppen i Uddevalla !!

Hej !

Nu på måndag, den 6 febr. är det dags för medlemsmöte igen. Vi träffas kl.18.30 på Komvux I17 (Kasernegården 1 A, sal 116)

Temat för kvällen hur situationen ser ut när det gäller droger och ungdomar i Uddevalla och hur vi jobbar för att motverka drogerna.

Medverkar gör Ulrika Engelbrektsson som är drogförebyggande samordnare och Mikael Alfredsson, fältsekreterare

Vi kommer också att ta ställning när det gäller nominering av uppdrag som blivit vakanta pga av att Anna-Malin avsagt sig ett par uppdrag. Det gäller bl.a. platsen i Kommunstyrelsen och i Uddevalla Utvecklings AB.

Fika finns att köpa för billigt pris.

Alla medlemmar är varmt välkomna ! Innehavare av olika förtroendeuppdrag i kommunen och i styrelsen har närvaroskyldighet och skall anmäla ev. frånvaro till mig senast på söndag.

Vi ses på måndag !!

Anna-Malin och Elving