Vi röstar nej till rivning

Inför kommunfullmäktige: Alliansen vill värna kulturmiljön på Bodele

Ja, trots upprepade försök från den samlade Alliansen (M, KD, L, C) att bevara de små idyllerna i Bodele-området väljer nu den politiska majoriteten (S, V, MP) att rasera det som många byggt upp under generationer.

Majoriteten väljer att riva de trevliga husen som stått där långt mer än ett halvt sekel och som är en del av miljön kring strandpromenaden mellan Bodele och Gustafsberg. Ett inslag i kulturmiljön som försvinner. För vad är kulturmiljö utan hus? Utan träd? Utan blommor?

Det handlar om att det sammantaget bildar intressanta och sevärda miljöer. Monokulturer är ett ohälsosamt inslag oavsett formen för detta.

I dessa sevärda och harmoniska miljöer har allemansrätten fungerat i symbios med de som vistats i husen och i området. Men nu vill majoriteten (S, V, MP) skövla dessa idyller.

Vi i den samlade Alliansen (M, KD, L, C) säger:

  • Utveckla området i symbios med friluftsliv och befintlig bebyggelse
  • Värna kulturmiljön
  • Stoppan rivningshysterin i Bodele-Gustafsbergsområdet

Rolf Jonsson L

Carin Ramneskär M

Elving Andersson C

Magnus Jacobsson KD