Hela landet behöver positiv utveckling

Fredrik Christensson

Förra veckan avslutade Stefan Löfven en veckas resa genom ett Sverige som klyvs. För landsbygden och för hela Sveriges skull håller vi tummarna för att statsministerns intresse håller i sig. Det är välkommet att vi är fler vill diskutera hur hela Sverige ska kunna utvecklas och hålla ihop. Det har vi i Centerpartiet gjort i över hundra år.

Men något som verkligen är viktigt är att det är de politiska prioriteringarna som står i fokus, inte var man håller sina politiska möten. För då det gäller att prioritera landsbygden och samtidigt skapa förutsättningar för en positiv utveckling i hela landet, är det tydligt att det behövs en annan riktning på politiken än den socialdemokratiska. Det behövs ett nytt ledarskap för Sverige.

För Centerpartiet är det självklart att alla jobb behövs. Centerpartiets ekonomiska politik skulle stärka den svenska arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för fler jobb i såväl storstäder som på landsbygden. Nya beräkningar från analysföretaget WSP har visat att vårt förslag om att införa ett ingångsavdrag skulle ha stora jobbskapande effekter. Ingångsavdraget innebär att vi tar bort arbetsgivaravgiften under de två första åren en person befinner sig på arbetsmarknaden, enligt WSP skulle det skapa hela 1 500 nya jobb i Fyrbodal.

Vi vill dessutom göra det mer lönsamt att arbeta, göra det enklare och billigare att anställa och förbättra villkoren för de svenska företagen. Här väljer Socialdemokraterna en annan väg. Man kapar i rotavdraget, höjer skatterna på jobb och företag med över 30 miljarder och samtidigt som man planerar att införa en kilometerskatt. Detta är en politik som slår särskilt hårt mot företagandet på landsbygden.

Sverige behöver ett nytt ledarskap för en välfungerande infrastruktur i hela landet. För oss i Centerpartiet är det självklart att allt det värde som skapas i skogen, på åkrarna och i fabrikerna ska kunna transporteras dit det behövs. Men det är också självklart att de landsbygdsbor som arbetspendlar ska ha bra förutsättningar för att komma hem i god tid. För detta krävs investeringar.

Centerpartiet satsar därför mer än regeringen på underhåll och upprustning av det svenska järnvägsnätet och vill bland annat se en närtidssatsning på de lokala och regionala järnvägarna. Samtidigt har Centerpartiet i Västra Götalandsregionen nyligen genom regionstyrelsen fått igenom en ny infrastruktursatsning på 400 miljoner kronor. I denna kommer regionen rusta upp järnvägen, öka kapaciteten och möjliggöra för fler och säkrare resor inom regionen.

Vi behöver god tillgång till service i hela landet. Men många lokaler för samhällsservice och näringsverksamhet gapar tomma i Sverige. Centerpartiet vill därför att den näringsidkare som startar verksamhet i en lokal som stått tom i mer än ett år på landsbygden, ska slippa betala fastighetsskatt under tio år. Det skulle göra det enklare att fylla de upp till 10 000 lokaler som i dag står tomma på den svenska landsbygden med verksamhet. Det skulle betyda fler mötesplatser, bättre service och en ökad framtidstro.

Den svenska landsbygden har all möjlighet att blomstra, med rätt politiska ledarskap. Regeringens politik visar sig, tyvärr, bli mer ett fuskbygge där stora delar av samhället lämnas utanför. Centerpartiet grundidé är att hela Sverige ska utvecklas. För oss kommer landsbygden aldrig att bara vara ett resmål. För oss är landsbygden vårt hem och våra rötter. Vi vet vilka möjligheter som finns och vi vet vilka förutsättningar som krävs. Vi ser ljust på framtiden för den svenska landsbygden. Vi vet att den regionala klyvningen kan stoppas, men då krävs ett nytt ledarskap för Sverige.

Fredrik Christensson (C)
Riksdags- ledamot Bohuslän