Så kan migrationspolitiken bli bättre

Fredrik Christensson

De senaste veckorna har tre ensamkommande afghanska ungdomar tagit livet av sig. Två av dessa var ungdomar från Fyrbodal. Oron för fler självmord bland unga asylsökande är befogad.

Nu har Socialstyrelsen har gjort en rundringning till drygt 50 kommuner och stadsdelar, denna visar att det skett 68 försök till självmord bland unga ensamkommande under 2016 och 2017. Siffran är alarmerande. Denna skapade otrygghet är effekten av regeringens tillfälliga lagstiftning, vilken skadar ensamkommande ungdomar och som splittrar familjer. Otryggheten förstärks nu ytterligare av de åldersuppskrivningar som Migrationsverket nu gör.

Metoden för den åldersbedömning som ligger till grund för de åldersuppskrivningar som är genomförda visar sig inte vara fullt tillförlitlig. Nu har rättsmedicinalverket tagit fram en bättre, mer säker metod och man börjar i större skala genomföra medicinska åldersbedömningar. Med mer och bättre kunskap så blir prövningarna mindre godtyckliga och mer rättssäkra. Bedömningarna behöver också genomföras tidigare i asylprocessen.

Nyligen bestämde Migrationsverket att inga nya beslut ska tas när åldern är oklar förrän de medicinska åldersbedömningarna kommer igång igen.

De ungdomar som fått ett lagakraftvunnet beslut och där ålderbedömning gjorts enligt den äldre rutinen behöver få möjlighet att prövas enligt den nya, mer rättssäkra metoden. Annars riskerar vi att utvisa minderåriga – bara för att de råkade hamna i systemet några månader innan svenska myndigheter fick en fungerande modell för åldersbedömning på plats. Det är inte rättssäkert.

Mer behöver dock göras för att öka tryggheten för de ungdomar som befinner sig i asylprocessen eller som fått lagakraftvunna beslut. Här har vi i Centerpartiets tydliga förslag:

• Ensamkommande ungdomar befinner sig i en svår kris, oavsett om de befinner sig i asylprocessen eller om de fått beslut om utvisning. De måste få samma rätt till psykosociala stöd från samhället som andra ungdomar i Sverige som hamnar i svåra kriser.

• Ungdomar vars ålder skrivs upp till mellan 18 och 21 års ålder, ska få bo kvar i sin kommun medan avslagsbeslutet överklagas. Vi kan inte rycka upp dessa ungdomar från den enda kända miljö de har i Sverige, det är en stor grogrund för otrygghet. Kommunen ska inte heller förlora sin rätt till ersättning från staten.

• Den som har jobb i Sverige måste få stanna. Centerpartiet vill ta bort kravet på att man måste ha jobbat i minst fyra månader för att få byta spår. Människor i arbete bidrar till det svenska välståndet. Vi behöver därför också se över fler möjligheter till stipendier för studier.

Genom dessa förslag skulle situationen kunna förbättras avsevärt och många desperata ungdomar i vårt land skulle kunna återfå hopp och trygghet. Sveriges migrationspolitik måste bli mer välordnad.

Alla som sökt asyl kan inte få uppehållstillstånd. Men ingen ska heller behöva begå självmord på grund av osäkra processer eller en otrygg miljö. Det är mitt ansvar att se till det blir bättre, både som politiker och som medmänniska.

Fredrik Christensson (C)
Riksdagsledamot Fyrbodal