Nu hotar staten vår äganderätt

Vinterskog

Den rödgröna regeringen, med Miljöpartiet i spetsen, har ännu en gång beslutat att försvåra för markägare och jägare. Man tycker att de som äger och brukar marken har för mycket att säga till om. Därför vill man begränsa markägandet genom att urholka äganderätten.

Redan nu i april vill regeringen tillsätta ytterligare två ledamöter i den så kallade viltvårdsdelegationen, representanter från olika intressen som tillsammans ska samverka och besluta om frågor som rör jakt, viltvård och rovdjur. Man vill utöka med en ledamot från miljö- och naturvårdsorganisationerna och en från natur- och ekoturismföretagen.

Det innebär att miljöorganisationerna får mer makt över den lokala viltvården. Då förskjuts inflytandet från det som var själva syftet från början, nämligen att ge större inflytande till dem som påverkas direkt av de växande klövvilts- och rovdjursstammarna. De som äger och brukar marken det handlar om får mindre att säga till om.

Delegationerna jobbar tillsammans med länsstyrelserna utifrån de lagar och regler som finns. Man utbildar sig, tar hänsyn till forskning och inventeringar, samt tar praktiska beslut om exempelvis jakttider och förvaltningsplaner. I detta arbete vägs hela tiden in viltskador, skogsskador, betesskador på åkermark, trafikproblem och även de sociala problem som uppstår när det vilda finns runt hörnet.

Äganderätten är och ska vara stark. Det är på den hela vårt lands framgångar bygger. Likaså brukanderätten. Om inte den som brukar marken bestämmer över sina skördar och avverkningar blir det ingen mat eller råvara att försörja landet med. Ingen annan har samma ansvar och intresse i skog och mark som dess ägare, framförallt inte tyckare på läktaren som inte har ansvar för marken i praktiken.

Naturen är ett resultat av ett mångårigt förvaltande, med en balans av ekonomisk vinst kontra bibehållen miljö. För Centerpartiet bygger våra öppna landskap på många krökta ryggar, blod svett och tårar. Att staten nu ska gå in och minska inflytandet hos dem som äger och brukar sin mark, för att släppa in intressenter som har stora krav men inte tar ansvar för kostnaderna de medför, är under all kritik. Det är en mycket farlig väg att ge sig in på.

Den rödgröna regeringen måste sluta se företagande och ägande som fiender som vill Sverige illa. Det är uppenbart att man inte förstår vilka konsekvenser denna typ av ingrepp i äganderätten kan få.

Eskil Erlandsson (C)
landsbygdspolitisk talesperson

Roger Wallentin (C)
vice ordförande kommunstyrelsen Tanums kommun