Så minskar vi företagens regelkrångel

Med hjälp av två enkla förslag kan företagens regelkrångel minskas rejält.  Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson, berättar mer.

Hur påverkar regelbördan en företagares vardag?

- Alla moment som tar tid ifrån huvudsysslan kostar pengar och energi. Varje timme som går åt till att fylla i blanketter är en förlorad timme, ur företagarnas och jobbskapandets synvinkel. Är du frisör vill du klippa hår och är du snickare vill du till exempel bygga hus. Därför måste vi vara varsamma med vilka bördor vi lägger på småföretagarnas axlar.

Vad har regeringen gjort för att underlätta för företagen i regelfrågan?

- I princip ingenting. Det är talande hur tyst regeringen är i regelförenklingsfrågorna. De vet att de inte har några resultat att skryta med.

Centerpartiet lägger fram ett förslag om att införs det en ny regel, ska en annan regel försvinna, hur påverkar det företagen?

- Det handlar om att lägga band på byråkrater och politiker att vara extra försiktiga innan det slängs in en regel till. Vi tycker att det är ett rimligt sätt att stoppa ökningen av regelkrånglet.

Centerpartiets andra förslag om en solnedgångsklausul innebär att fler regler bör komma med ett bestämt slutdatum, vad kommer det att innebära?

- Vi vill att myndigheter och andra som reglerar företagen hela tiden måste utvärdera om regler och
bestämmelser verkligen fyller sitt syfte. I praktiken handlar det om att man sätter en deadline för när regler slutar gälla, om man inte aktivt beslutar att de ska fortsätta att finnas.

Centerpartiet vill

Införa en princip om ”En regel in – en regel ut”.

  • Nya regler som medför kostnader för företag  ska mötas av motsvarande minskningar av kostnader i form av att andra regler tas bort.
  • Det ställer krav på beslutsfattare att tydligt utvärdera konsekvenserna och kostnaderna av ett nytt förslag.
  • Det garanterar att den redan höga dolda kostnaden för företag inte ökar.

Låta regler implementeras med Solnedgångsklausuler.

  • Fler regler bör komma med ett bestämt slutdatum.
  • För att en regel ska fortsätta gälla måste den då omprövas och dess fördelar och nackdelar vägas mot varandra.
  • Solnedgångsklausuler minskar risken för att onödiga och överlappande regler ackumuleras.