Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Därför vill vi driva frågan om Stadshuset

Därför vill vi driva frågan om Stadshuset

Anna-Malin och Elving

Diskussionen om flytt av stadshuset till centrum är glädjande nog i full gång igen. Herrarna i ”Vårat Gäng” har ställt några frågor till de olika partierna om hur vi ser på frågan.

För Centerpartiets del är frågan om flytt av stadshuset av stor vikt och vi lyfte upp den bland annat i senaste valrörelsen. Frågan är inte mindre aktuell idag, men tyvärr tycks den nuvarande majoriteten lägga en våt filt även över denna fråga, liksom över hela centrum. Ett exempel på felaktiga beslut är att flytta bort stadsbussarna från stadens absoluta centrum, Kungstorget.

För att svara på frågorna från ”Vårat Gäng” så är centerpartiet definitivt för en flytt av stadshuset. Det skulle bli en mycket viktig pusselbit för ett mer levande och attraktivt centrum. Den nuvarande negativa spiralen skulle vändas till en positiv.

Såvitt vi känner till finns inga lämpliga, lediga lokaler att flytta in i så det är nybyggnation som gäller. Kampenhof torde vara det mest aktuella lokaliseringsalternativet, men även en lokalisering i kvarteret Sinclair bör studeras. Det senare alternativet skapar mer balans i centrum så att stadens hjärta inte flyttar över Västerlånggatan. En annan fördel med denna lokalisering är att det också skulle hamna i direkt anslutning till en vältrafikerad järnvägsstation (Östra station).

Tyvärr är ledtiderna för denna typ av projekt ganska långa och det torde ta minst fem-sex år innan planerna kan förverkligas. Men först måste politiken sätta ner foten och börja jobba med frågan och det ser vi tyvärr inget av idag.

Det nuvarande stadshuset ”Blåkulla” bör säljas och området utvecklas med bostäder och verksamheter. Dock måste vissa konflikter med verksamheten i hamnen redas ut.

Centerpartiet kommer att fortsätta vara pådrivande i denna och många andra frågor kring utvecklingen av Stadskärnan.

Anna-Malin Björk Joelsson (C)
Ordförande

Elving Andersson (C)
Gruppledare

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    1000