Seminariedag: ELVÄGAR- ETT INTRESSANT INSLAG ELLER EN VÄSENTLIG DEL AV TRANSPORTSYSTEMET?

Utbilding

Ledande företrädare från Trafikverket, Volvo AB, riksdagens trafikutskott, Chalmers med flera kommer behandla frågan om elvägar som ett medel för att uppnå ett fossilfritt Sverige.

Dag: Fredag 28 april 2017
Tid: 09.00-14.30
Plats: Konferensrum Pascale, Lindholmen Conference Center, Göteborg

Nätverka och utbyt idéer med andra verksamma inom transport- och fordonssektorn och med politiken. Antalet platser är begränsade, först till kvarn.

Samtal om transportsystemen, framtidens elvägar och ett Fossilfritt Sverige
- Malin Strand, projektledare på regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige
- Anders Åkesson, riksdagens trafikutskott

Seminarietdagen: Elvägar – ett intressant inslag eller en väsentlig del av transportsystemet, på Lindholmen, Göteborg den 28 april, arrangeras av Centerpartiet i Västra Götaland och Halland.

Anmälan och mer information