Uddevalla
Centerpartiet lokalt

Giftfri Vardag

Giftfri vardag

Ingen människa ska bli utsatt för gifter i sin vardag. Oavsett om det handlar om livsmedel, leksaker eller byggnadsmaterial ska man kunna känna sig trygg. Som förälder ska du kunna vara säker på att badankan ditt barn biter i inte är giftig.

Vi utsätts varje dag för olika ämnen som kan vara skadliga för hälsan, miljön och våra barn. Hormonstörande ämnen kan orsaka folkhälsosjukdomar som fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar och göra det svårare att få barn. Även tungmetaller som kadmium utgör en hälsorisk. Vi anser att miljömässigt bättre alternativ bör uppmuntras och att det miljöfarliga ska fasas ut.

Giftiga och hormonstörande kemikalier bör förbjudas. Det är därför som Sverige på vårt initiativ driver ett förbud mot Bisfenol A. Sverige måste införa en skatt på kemikalier som är farliga om man utsätts för dem under lång tid. Eller i stor mängd. Framför allt vill vi minska förekomsten av farliga ämnen i människors hemmiljö och att kemikalieskatten inkluderar flamskyddsmedel i elektronik samt ftalater i golv och andra byggvaror som innehåller polymerer av vinylklorid (PVC).

På så sätt kan vi minska omfattningen av dessa ämnen. Vi driver också på för att ta bort undantaget från skatten på bekämpningsmedel som träskyddsmedlet kreosot har och vill se en miljöskatt på fossilt tillverkade plastpåsar för att främja förnyelsebar plast. Vi arbetar också för att öka användningen av det förnyelsebara och kollagrande materialet trä som byggnadsmaterial.

Alla delar av samhället behöver samverka för att farliga och giftiga kemikalier ska rensas bort. I EU vill vi se ordentliga skärpningar inom kemikalielagstiftningen. Det är nödvändigt med gemensamma regler eftersom vi har en gemensam marknad med butikskedjor och varor som säljs över hela Europa. Alla EU:s medborgare har rätt till en giftfri vardag.

Kommuner och landsting har en viktig roll när det kommer till att rensa bort farliga och giftiga kemikalier från sin verksamhet. Förskolor och skolor där våra barn vistas ska vara giftfria. Kommunsektorn, som är ansvarig för teknisk infrastruktur som avlopp och avfallshantering, måste förse oss med resurssnåla och giftfria kretslopp. Tekniken måste effektiviseras så att läkemedelsrester enklare rensas från avloppsvattnet, det får inte spridas till djur, växter och våra egna kroppar.

Även kläderna vi bär närmast kroppen innehåller kemikalier. Provtagningar har visat att vissa kläder innehåller både cancerframkallande och hormonstörande kemikalier. Och väldigt många av kläderna slängs i soporna. Vi vill därför att det ska bli lättare att återvinna kläder och att producenterna ska ta ett större ansvar för vart textilierna tar vägen.

Centerpartiet vill:

  • Snabba på arbetet med att fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen ur vår vardag
  • Inför miljöskatt på fossilt tillverkade plastpåsar
  • Miljömärk läkemedel och utöka miljökraven i hela produktionskedjan
  • Inför återvinningsansvar för klädproducenter av textilier