Låt fristående arbetsförmedlare få chansen

Centerpartiet skär ned på Arbetsförmedlingen med totalt 35 miljarder.
Pengarna går bland annat till att införa en arbetsförmedlarpeng som den arbetssökande själv använder för att välja en fristående arbetsförmedlare.
- Den största delen av pengen betalas ut först när den arbetssökande haft jobb en längre period, vilket gör det omöjligt att missbruka pengen, säger Emil Källström.

Arbetsförmedlingen klarar trots namnet inte sitt uppdrag - att förmedla arbeten. Bara en av tio arbetssökande som hittat ett jobb använde sig av Arbetsförmedlingen.

När Arbetsförmedlingen inte klarar av sitt uppdrag är det dags att ge andra chansen. Centerpartiet vill därför införa en arbetsförmedlarpeng, som följer med den arbetssökande till den arbetsförmedlare som hen själv väljer.

Men arbetsförmedlaren får till en början bara en mindre peng. Den största delen betalas ut först när personen fått ett jobb - och behållit det. En fjärdedel av pengen betalas ut efter ett halvår, och sedan varje halvår tills hela arbetsförmedlarpengen är utbetald efter två år.

- Så undviker vi att aktörer får betalt utan att någon fått ett jobb, eller som bara ordnar ett tillfälligt jobb där den sökande snart är arbetslös igen. Hundra procent leverans, noll procent flum. Med arbetsförmedlarpengen måste de fristående aktörerna förmedla riktiga, varaktiga jobb för att få betalt, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet.

Tanken är att de fristående arbetsförmedlarna ska utvärderas kontinuerligt och redovisas i en offentlig rating på nätet, så att både arbetssökande och arbetsgivare kan välja effektiva arbetsförmedlare som håller måttet.

- Modellen med arbetsförmedlarpeng har prövats med stor framgång i bland annat Australien. Det finns ingen anledning att vi ska fortsätta lägga miljarder i skattepengar på Arbetsförmedlingen som inte klarar av att förmedla jobb, när det finns andra sätt som bevisligen funkar mycket bättre, säger Källström.

För att finansiera förslaget om arbetsförmedlarpeng drar Centerpartiet ned på Arbetsförmedlingen med 21 miljarder under fyra år. Vi vill även genomföra andra effektiviseringar av myndigheten, som tillsammans med finansieringen av arbetsförmedlarpengen landar på totalt drygt 35 miljarder till och med 2021.

På sikt vill vi att Arbetsförmedlingen helt slutar med förmedling och i stället jobbar med certifiering, kontroll och resultatinriktad styrning av fristående arbetsförmedlare.

Läs om förslaget i Dagens Nyheter