Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Fredrik Christensson: Kvalité och koppling till arbetsmarknaden bör premieras i utbildningssystemet

Fredrik Christensson: Kvalité och koppling till arbetsmarknaden bör premieras i utbildningssystemet

Fredrik Christensson

Idag har regeringen tillsatt en utredning som ska göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Centerpartiet vill se att kvaliteten på utbildningen sätts först.

- Det är viktigt att vi får ett system som stärker utbildningskvalitén. Därför välkomnar Centerpartiet att regeringen tillsätter en utredning för att se över resursfördelningssystemet, säger Fredrik Christensson, talesperson för högre utbildning.

Utredaren ska bland annat föreslå ett nytt styrsystem som är effektivt och ger lärosätena bättre förutsättningar att stödja regeringens målsättning att Sverige ska vara en av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation.

- Jag hoppas nu på ett resursfördelningssystem som premierar kvalité och studiers koppling till arbetsmarknaden. Men tyvärr verkar det som om regeringen vill ha ett system med ökad detaljreglering av studieutbudet. Det riskerar bakbinda lärosätena och deras möjlighet att profilera sig mot arbetsmarknaden och studenternas efterfrågan, säger Fredrik Christensson.

Utredaren ska lämna förslag om hur styrningen ska utformas för att ta hänsyn till universitets och högskolors särart och stötta deras uppdrag att bedriva utbildning och forskning av högsta möjliga kvalitet. Utredaren ska även föreslå på vilket sätt anslag för utbildning och forskning bör tilldelas.

- Det är positivt att regeringen vill se forskning i hela landet och att lärosäten ska kunna profilera sig, säger Fredrik Christensson.