Därför ska inte slammet ut på våra åkrar

Gunilla Magnusson skriver i ett debattinlägg att Uddevalla är en av de kommuner som kommit längst i arbetet med avlopp i kretslopp och att det pågår en större omställning i hela landet. I själva verket är Uddevalla tämligen unika i sin vilja att tvinga fastighetsägare installera slutna tankar och att låsa fast sig vid ett system där problemen med antibiotikaresistenta bakterier, läkemedel med fler oönskade inslag inte är lösta.

Uppenbarligen anser Magnusson att det är viktigare att vara först och inte förlora i prestige än att invänta teknikutveckling och kunskap som gör att vi inte sprider föroreningar till åkermarken. Den rödgröna majoriteten verkar tyvärr inte ha någon kunskap och när nya uppgifter kommer fram, som till och med får de statliga myndigheter som arbetat med frågan att ändra sig, då framhärdar Uddevalla kommun och fortsätter hylla sin egen modell. Det förefaller faktiskt som om att (S) och (MP) i Uddevalla kommun är faktaresistenta. Anser vår folkvalda majoritet att lantbrukarnas oro för sin åkermark är irrelevant och att det är viktigare att ansvariga tjänstemän får sin vilja igenom angående slutna tankar? Hur kommer kommunen att ställa sig till sitt systemval om kloka lantbrukare inte kan övertalas att ta emot slammet?

Kvar blir bara ett försök att lösa ett slamproblem, en ambition att utöka en verksamhet, skapa arbetstillfällen och kunna fakturera landsbygdsbefolkningen samt att slippa dyrbara depositionsavgifter. Om kommunen anser att slammet är värdefullt och rent varför ställer man sig då inte bakom någon form av produktgaranti där kommunen tar ansvar för eventuella framtida problem kopplat till spridningen på åkermarken?

Än värre blir det om man också väger in att Havs- och vattenmyndigheten backat på kravet på kväverening, och skrivit ner kravet på rening av fosfor. Hur skall kommunen i det läget kunna motivera fastighetsägare att investera hundratusentals kronor? Det handlar ju inte längre om miljön utan om att man inte vill förlora ansiktet.

Hela kampanjen för enskilda avlopp är ett gigantiskt slag i luften. De siffror som spridits av kommuner och av va- och entreprenadbranschen, är betydligt överdrivna. Det har bland annat Villaägarnas riksförbund och LRF visat i sin konstruktiva kritik av kampanjen. Deras uppfattning har fått stöd från forskarhåll bland annat från SLU som nu varnar för bristen på fosfor i mängder av vattendrag där övergödningen inte är det stora problemet. Där kan det till och med vara skadligt att minska utsläpp av fosfor från enskilda avlopp.

Slutligen hänvisar Gunilla Magnusson till kommunens hemsida som man vid ett flertal tillfällen fått ändra på grund av uppenbara faktafel. Numera påstår man att slammet är till 99,999 procent är ofarligt. Dessa siffror är helt tagna ur luften.

Stig Olsson, Lane Ryr

Torsten Torstensson, Forshälla

Medlemmar i LRF och (C)

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000