Omställning av vården påbörjas

Under tisdagen fattade Regionstyrelsen i Västra Götaland ett historiskt beslut när samtliga partier i styrelsen godkände förslaget till ny strategi för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Resurser ska flyttas från sjukhusen till den nära vården, där primärvården är basen. Tanken är bland annat att satsa mer på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, bygga fler närakuter utanför sjukhusen och införa ett samordningsansvar för listade patienter så att patienten alltid vet vart den ska vända sig dygnet runt. 

Omställningen delas in i fyra övergripande områden:

  1. utveckling av den nära vården,
  2. koncentration av vård för bättre kvalitet och tillgänglighet
  3. utveckling av digitala vårdformer och tjänster, samt
  4. fokusering på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Den nära vården utanför sjukhuset ska stärkas för ökad kvalitet och patientsäkerhet. De fem sjukaste procenten av invånarna förbrukar 80 procent av sjukvårdens resurser. Vården ska stärkas just för dessa patienter och de ska få vården hemma istället för att behöva åka in till sjukhusets akutmottagning.

Viss specialiserad vård samlas till färre ställen för säkerställa en högre kvalitet och patientsäkerhet. Det innebär att lokalsjukhusen kan utvecklas och få tydligare profiler och ansvarsområden. 

Ny teknik är en viktig del för att klara omställningen av vården. Såväl vårdens medarbetare som regionens invånare har rätt att förvänta sig betydligt snabbare framsteg än tidigare. Inledningsvis måste vårdens digitala miljö komma ikapp resten av samhället. I nästa steg behöver föråldrade arbetsmetoder fasas ut till förmån för nya sätt att tänka och arbeta.