De olovliga bosättningarna måste bort

De senaste åren har flera olagliga markockupationer uppstått över hela landet. Det handlar ofta om boplatser för EU-migranter som försöker tjäna ett uppehälle i staden eller bärplockare med skogen som arbetsplats. Dessa bosättningar skapar både miljöproblem och kostnader för markägare. Centerpartiet skärper nu lagen för att möta dessa utmaningar.

Vi vill att det ska bli enklare att få tillbaka kontrollen över sin mark. Det har därför varit viktigt för oss att så snabbt som möjligt ta itu med problemen som markägare upplever, då skogsvägar blockeras, sommarstugor ockuperas och markområden nedskräpas genom olovliga bosättningar. Äganderätten är och har alltid varit en viktig grund i vårt samhälle.

Ingen gynnas av att människor bosätter sig olagligt på någon annans mark. Varken individen som måste leva med en filt under ett vattentätt överdrag i skogen, eller ägaren som ser sin mark ockuperas och skräpas ned. De osanitära och miljöpåverkande boplatserna vi har att göra med sker inte inom ramen för allemansrätten.

Den nya lagen innebär att tiden från anmälan till ett avlägsnande kortas ned, att kravet på markägaren att besöka platsen för att identifiera de bosatta tas bort och de avgifter som markägaren behöver betala till myndigheterna sänks rejält. Det är viktigt att markägare känner en tilltro till lagen och kan hävda äganderätten.

Vi är samtidigt medvetna om att de illegala bosättningarna i grunden är en följd av ett mycket större problem. Det handlar alltför ofta om fattiga och utsatta människor som inte får den hjälp de behöver i sina hemländer och vi har också förslag för hur detta skulle kunna fungera bättre på europeisk nivå.

För Centerpartiet är det viktigt att stå upp för såväl humanism, som för ordning och reda. Vi kan aldrig acceptera att någon bryter mot lagen och inskränker andra människors frihet.

Ola Johansson (C)
Ledamot i riksdagens civilutskott

Elving Andersson (C)
Gruppledare Uddevalla kommun