Presidiet ska inte klä ut sig

 Replik till Ewy Gahström

Ewy Gahnström (V)
försöker i en replik på min debattartikel, om beteendet vid Kommunfullmäktigemötet den 8 mars, vinna billiga poäng genom att i stället för att hålla sig till sakfrågan göra en utläggning om kvinnors situation i världen. Om hon i stället hade bemödat sig åt att läsa innehållet i artikeln ordentligt hade hon sett att jag för det första anser att när förste vice ordföranden, genom att klä ut sig, som medlem i presidiet motverkar sakens och sitt eget syfte samt för det andra att jag som avslutning uppmanade fler
kvinnor att aktivt delta i fullmäktiges debatter

Jag går gärna in i polemik om vad olika partier historiskt gjort för jämställdheten i Sverige. Sålunda var till exempel Karin Söder (C) både Sveriges första kvinnliga utrikesminister och partiledare medan Gahnströms Vänsterparti, med Lars Werner i spetsen, fortfarande envist höll fast vid allt som hade med kommuniststaternas vidriga människosyn att göra. Men nu var det inte dessa frågor som var aktuella i min insändare.

Den avgörande frågan kvarstår nämligen, det vill säga hur man korrekt uppför sig i en fullmäktigesal inför de väljare som har gett sitt förtroende att representera dem i kommunens högsta beslutande organ, speciellt när man fått hedersuppdraget att sitta i presidiet. Men detta berör inte Gahnström med ett ord. Nästa gång kanske det sitter någon med en clownnäsa på podiet, allt för att få fram ett politiskt budskap?

Centerpartiet går i spetsen för att göra svensk politik mer jämställd. Vi anser också att förtroendeposter likväl som jobb skall tillsättas efter kunskap och kompetens. Som varje centerpartist tror jag naturligtvis på alla människors lika värde och där förmodar jag att Gahnström, trots Vänsterpartiets mörka historia, håller med. Men det var väl inte det saken gällde, eller hur?

Torsten Torstensson (C)
Forshälla

 

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000