Så kan vi agera mot våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett omfattande problem. Dagligen sker fysisk och psykisk misshandle av i första hand kvinnor runt om i vårt land. Uddevalla är inget undantag från detta dystra faktum. Alltför ofta misshandlas kvinnor till döds och det sker ofta av hennes nuvarande eller tidigare man.

Ofta finns det också barn i familjerna där våld förekommer. Det uppskattas att 200 000 barn i Sverige upplever våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer våld.

Våldet sker ofta i hemmet, bakom stängda dörrar. Det är dock ingen ursäkt för att låta bli att agera. Olika frivilligorganisationer och myndigheter arbetar med olika metoder för att bekämpa våldet och hjälpa de som utsatts för våldet – främst kvinnor och barn. Ytterligare en metod som börjat tillämpas på olika håll i landet är Huskurage.

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Föreningen har utarbetat en metod som går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg då någon far illa. Det hela är alltså civilkurage, i husen där vi bor.

Att införa Huskurage är inget som är krångligt eller innebär en stor kostnad. Det handlar om att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld. policyn består av:

 • Knacka på hos grannen.
 • Vid behov hämta hjälp av andra grannar.
 • Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Policyn kan spridas genom utskick till boende eller genom att sättas upp i trapphuset. Med Huskurage är vi med och tydligt visar att vi är emot våldet. Genom Huskurage vet utsatta även att det finns hjälp att få och de som slår vet att de inte längre kommer kunna fortsätta i det tysta.

Uddevalla kommun och samtliga bostadsföretag i kommunen, gärna med Uddevallahem i spetsen, bör gemensamt starta arbetet med Huskurage i Uddevalla.

Camilla Olsson (C)
Ledamot i Barn och utbildningsnämnden

Elving Andersson (C)
Ledamot i kommunstyrelsen

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Gå till profilsidan för $userIdentityName
  1000