Vi vill hindra klyvningen av Sverige

Svar till Blerand Haliti 10 juli
Annie Lööfs politik är dålig för arbetare

Blerand Haliti bör läsa det som Centerpartiet har presenterat, istället för att försöka att läsa något mellan raderna som vi inte har sagt. Vi har lagt fram flera förslag för att rusta jobbsökarna och öppna jobbdörren för de som står långt ifrån arbetsmarknaden och som ska hindra klyvningen av Sverige

För de flesta är frågan inte om, utan när, de kommer att behöva ställa om på arbetsmarknaden. Folk kommer in i arbetslivet allt senare, vi lever längre samtidigt som arbetsmarknaden förändras allt snabbare. Vi måste därför rusta fler för ett längre arbetsliv.

Men det kommer bli svårt för människor att ställa om och hitta nya jobb om politiken bygger på att skydda mycket långvariga, fasta jobb, samtidigt som omställningsmöjligheterna är för små och av för låg kvalitet.

Tyvärr är utbildningssystemet idag inte tillräckligt anpassat för personer i behov av vidareutbildning mitt i karriären, för personer som någon gång hamnat utanför, eller för de som kommit till Sverige utan fullständig utbildning. Vi har därför lagt förslag på att erbjuda vuxenutbildning på̊ flera olika nivåer, bygga ut Yrkeshögskolan med 5 000 platser, förbättra möjligheterna att få studiestöd senare i livet och införa rätt till valfrihet i Komvux och Yrkesvux genom en vuxenutbildningspeng.

Reglerna på arbetsmarknaden om turordning baserat på anställningsår skapar ett onödigt hinder för att våga anställa de som står längst från arbetsmarknaden. I synnerhet gäller det små företag, som både ställs inför den snabba strukturomvandlingen och för vilka en ny anställning är en större risk än för ett stort företag.

Människor bör kunna känna trygghet på arbetsmarknaden som utgår ifrån möjligheten att få ett nytt jobb, vetskapen att det finns effektiv vidareutbildning och en fungerande omställningsförsäkring. Ett närliggande konkret exempel är Danmarks ”flexicurity” – en kombination av en trygghet som baseras på stark omställning med en flexibel arbetsmarknadslagstiftning – och som har stöd över hela det politiska fältet och av danska LO. Utöver en bättre matchning upplever danskar idag också en större trygghet på arbetsmarknaden än vad svenskar gör.

För att vi ska kunna möta framtidens utmaningar behöver den svenska modellen förnyas, klyftorna på arbetsmarknaden överbryggas och möjligheten till ett längre arbetsliv utvecklas. Med reformer som rustar jobbsökarna och som öppnar jobbdörren för fler kan vi förnya den svenska modellen och hindra klyvningen av Sverige.

Fredrik Christensson (C)
Riksdagsledamot Bohuslän