Bagateller ska inte kunna leda till utvisning

Arbetskraftsinvandrare har i många fall utvisats på grund av små och betydelselösa misstag. Migrationsverket måste kunna göra en helhetsbedömning istället för att följa en strikt praxis, skriver Johanna Jönsson (C) i en debattartikel i SvD.

Sveriges internationella konkurrenskraft bygger på att våra företag lyckas rekrytera och behålla arbetskraft. En betydande del av arbetskraften rekryteras från utlandet, när företagen inte hittar den kompetens de efterfrågar i Sverige. Men den senaste tiden har det här fungerat dåligt. Arbetskraftsinvandrare som jobbar och betalar skatt, i många fall etablerade i Sverige sedan länge, utvisas på grund av mindre misstag från arbetsgivaren.

Debatten började för över ett år sedan, med fallet Syed Latif som utvisades till Bangladesh för att han fick sitt jobb via LinkedIn. Sedan dess har hundratals personer utvisats. Programmeraren Tayyab Shabab ska utvisas för att hans förra arbetsgivare inte lyckats helt med pensionsinbetalningen. Pizzabagaren Danyar Mohammed ska utvisas på grund av några hundralappar för lite i lön. Nu senast uppmärksammades 22-åriga Sameer Suhbat, som ska utvisas för att han inte tog ut obetald semester första året på nya jobbet – trots att han har laglig rätt att avstå.

Centerpartiet och Alliansen gjorde rege­ringen tidigt uppmärksam på att reglerna måste ändras – och det snabbt. Men trots upprepade krav från Alliansen har regeringen dragit processen i långbänk. För mer än ett halvår sedan uppmanade en enig riksdag regeringen att utreda hur en helhetsbedömning kan införas. Det var först i juni i år som budskapet nådde fram till regeringen, som till slut lade fram en proposition för att försöka minska de orimliga utvisningarna.

Det är bra att de äntligen uppmärksammar problemet. Arbetskraftsinvandringen bidrar varje år med många miljarder i ökad produktion och i skatteintäkter. Att den fungerar är viktigt för Sveriges ekonomi. Problemet är att förslaget som regeringen lagt fram bara kommer att hjälpa ytterst få av de drabbade. Det medger också regeringen själv. Därför ska fler lösningar utredas vidare.

Arbetskraftsinvandrare vars arbetsgivare själva upptäcker och korrigerar fel kommer få en chans att stanna. Men det kommer inte att hjälpa dem vars förra arbetsgivare gjort något misstag, eller där felet inte är mätbart i pengar. Hur korrigerar man till exempel i efterhand att någon inte tagit ut tillräckligt mycket semester för tre år sedan? Väldigt många kommer fortsatt att falla mellan stolarna.

Det har dessutom tagit alldeles för lång tid. Under tiden som gått har många människor drabbats. Den rödgröna regeringens passivitet har inneburit lidande för människor som blivit av med jobbet och tvingats lämna landet, men också orsakat problem för företag som förlorat viktig kompetens. Många fler kommer hamna i kläm innan tillräckliga ändringar träder i kraft.

Det är uppenbart att regeringen har misslyckats. Fortfarande utvisas människor på grund av bagateller. De kommer inte att räddas av regeringens förslag - och de kan inte vänta. Det kan vi inte acceptera. Vi har därför lagt fram en följdmotion med skarpa lagstiftningsförslag, som i korthet går ut på att Migrationsverket ska kunna göra en helhets­bedömning i varje enskilt fall, istället för att som i dag tvingas följa en strikt praxis som förordar utvisning även vid väldigt små misstag. En sådan förändring skulle göra skillnad på riktigt. Om vårt förslag går igenom kan de orimliga utvisningarna stoppas en gång för alla.

Regeringen har visat att de inte kan eller vill leverera i tid. Sverige behöver arbetskraftsinvandringen mer än regeringen verkar förstå och därför tvingas vi i oppositionen nu att lösa situationen. De som arbetar i Sverige är en tillgång som vi måste ta vara på. Att utvisa personer som gör rätt för sig är inte bara negativt för Sveriges ekonomi, utan också ett fullständigt orimligt sätt att behandla hederliga människor.

Johanna Jönsson (C)
migrationspolitisk talesperson