Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Moskén har förverkat sin rätt att få bidrag

Moskén har förverkat sin rätt att få bidrag

Svar till Anneli Högberg (S) och Ewy Gahnström (V) 10 augusti  Moskéns verksamhet måste följa reglerna

Högberg och Gahnström borde läsa min insändare noggrannare där jag skriver att Dalabergsmoskén får bidrag trots att man anlitar salafistiska föreläsare och inte för att anlita desamma. Dessutom skriver man att jag hävdar att moskén tar emot kommunalt bidrag och får det att låta som att jag far fram med osanning.

Det är ju bra att man understryker och är nöjda med det bidragsreglemente som den borgerliga alliansen producerade men det gäller ju att omsätta detta reglemente i praktiken också vilket inte ser ut att vara fallet, troligtvis på grund av väldigt dålig uppföljning av tjänstemän och styrande politisk majoritet. I kommunens regler för föreningsbidrag står det att ”om bidrag beviljas så är det en bekräftelse på att kommunens och den ansökande föreningens intressen sammanfaller”. Om det gäller just i detta specifika fall så är det inte annat än anmärkningsvärt och upprörande.

Vad som är mest märkligt med skribenternas replik är dock att man enbart koncentrerar sig på barn- och ungdomssidan. I en förening, organisation, i arbetslivet eller i hemmet är det inte barn och ungdomar som skapar förutsättningar för hur världsbilden i allmänhet eller synen på andra människors lika värde i synnerhet skall presenteras eller formas. Det är föräldrar, föreningsledare och andra vuxna som skapar normer för livet och detta bör naturligtvis också ligga till grund för alla former av ekonomiska stöd från kommuner, landsting eller staten.

Om nu uppenbarligen Dalabergsmoskén inbjudit salafistiska föreläsare så är det ju glasklart att allt inte står rätt till och att moskén därigenom förverkat sin rätt till bidrag och bör dessutom återbetala tidigare erhållna bidrag. Detta problem, som verkar vara riksomfattande, löser man inte genom att föra en dialog över en kopp kaffe utan här krävs tyvärr hårdare tag och inte några sittningar i långbänk.

Anmärkningsvärt är dessutom att Högberg och Gahnström helt verkar ha släppt kvinnoperspektivet i sin replik. Hur ska vi någonsin få ordning på den förlegade kvinnosynen inom salafismen och en del andra avarter inom islamismen, och för all del på andra ställen i vårt samhälle, om inte företrädare för den politiska majoriteten likväl som oppositionen, är pådrivande?

Vi kan, och ska inte vara undfallande mot dessa odemokratiska och könsdiskriminerande företeelser.

Torsten Torstensson (C)
Forshälla

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    1000