Uddevalla
Centerpartiet lokalt

Kyrkovalet 2017

Den 17 september 2017 är det kyrkoval, använd Din röst
Du kan förtidsrösta fr.o.m.4 sept.

I kyrkovalet får alla medlemmar i Svenska kyrkan från 16 år välja vilka som ska företräda dem lokalt, regionlat och nationellt. Personrösta, Du kan markera upp till tre personer som Du helst vill se valda.

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer

 • Kyrkofullmäktige i Uddevalla pastorat
 • Val till stiftsfullfullmäktige i Göteborgs stift
 • Val till kyrkomötet, kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter.


Kyrkofullmäktige i Uddevalla pastorat

Centerpartiet har inte någon egen centerlista
De centerpartister som ställer upp i kyrkovalet ingår Församlingens Väl.

Församlingens Väl är gemensam gruppbeteckning för de medlemmar i Svenska kyrkan som har borgerliga värderingar.

Varför ska Du rösta på Församlingens Väl.

Församlingens Väl vill att samhällets utveckling påverkas av kyrkans värderingar

Av de fem första namnen på valsedelen är tre centerpartister

Maud Hagelberg, Bertil Sköldh och Henry Bäckström övriga centerpartister på valsedelen är Katarina Rydberg, Morgan Lindskog och Eric Olsson.

Stiftsfullmäktige i Göteborgs stift

Här har Centerpartiet tre listor inom stiftet

På valsedelen som avser Norra Bohusläns och Uddevallas valkrets där Uddevalla ingår, här finns det tre namn från Uddevalla kommun, Maud Hagelberg, Bertil Sköldh och Henry Bäckström.

Kyrkomötet

Här har Centerpartiet en lista i Göteborgs stift som avser Göteborgs stifts valkrets här finns det två namn från Uddevalla kommun, Bertil Sköldh och Henry Bäckström.

Församlingens Väl står för:

 • att värna om och utveckla det ideella engagemanget för medmänskliga gärningar som finns inom Svenska kyrkan och bland många kyrkotillhöriga.
 • att församlingen ska vara en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och mångfald där människor känner sig välkomna och väl bemötta.
 • att kyrkan ska finnas för människor i olika livssituationer, mitt i livet genom ideellt engagemang men också som en aktör inom den sociala tryggheten.
 • att gudstjänstlivet anpassas till vår tid för att få levande kyrkor.
 • att stärka vår verksamhet bland barn, unga, äldre och utsatta.
 • att den omfattande kör- musikverksamheten som finns inom vårt pastorat ska stödjas och utvecklas. Körsång är en källa till glädje och gemenskap.
 • att en trovärdig folkkyrka behöver förtroendevalda med engagemang som vågar och vill ta ansvar, där arbetsklimatet präglas av ömsesidig respekt och positivt tänkande. Bilaga Valsedlar till Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet och valinformation ”Centerpartiet i Kyrkovalet” samt Valsedlar Församlingens Väl

Valet är Ditt, använd Din röst.

 

Uddevalla kommunkrets

Anna-Malin Björk Joelsson
Ordförande

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000