Uddevalla
Centerpartiet lokalt
 • / Nyheter
 • / På söndag är det kyrkoval

På söndag är det kyrkoval

Den 17 september är det kyrkoval. Då får alla medlemmar i Svenska kyrkan från 16 år välja vilka som ska företräda dem lokalt, regionalt och nationellt. Fler än 3100 kandidater ställer upp för Centerpartiet i val till kyrkomöte, samtliga stift och 230 av landets kyrkofullmäktigen.

Centerpartiet har inte någon egen centerlista
De centerpartister som ställer upp i kyrkovalet ingår Församlingens Väl.

Församlingens Väl är gemensam gruppbeteckning för de medlemmar i Svenska kyrkan som har borgerliga värderingar.

Varför ska Du rösta på Församlingens Väl.

 • Att värna om och utveckla det ideella engangemanget för medmänskliga gärningar som finns inom Svenska kyrkan och bland många kyrkotillhöriga.
 • Att församlingen ska vara en mötesplats för inspiration, erfarenhetsbyte och mångfald där människor känner sig välkomna och väl bemötta.
 • Att kyrkan ska finnas för människor i olika livssituationer, mitt i livet genom ideellt engagemnag men också som en aktör inom den sociala tryggheten.
 • Att gudtjänstlivet anpassas till vår tid för att få levande kyrkor.
 • Att stärka vår verksamhet bland barn, unga, äldre och utsatta.
 • Att den omfattande kör- och musikverksamhet som finns inom vårt pastorat ska stödjas och utvecklas. Körsång är en källa till glädje och gemenskap.
 • Att en trovärdig folkkyrka behöver förtroendevalda med engagemang som vågar och vill ta ansvar, där arbetsklimatet präglas av ömsesidig respekt och positivt tänkande.

Församlingens Väl vill att samhällets utveckling påverkas av kyrkans värderingar

Av de fem första namnen på valsedelen är tre centerpartister

Maud Hagelberg, Bertil Sköldh och Henry Bäckström övriga centerpartister på valsedelen är Katarina Rydberg, Morgan Lindskog och Eric Olsson.

 

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  1000