Skolbudget fylld med frågetecken

Vi kan konstatera att SVMP i Uddevalla har lagt en budget som klarar sig hjälpligt fram till valet men efter valet kommer det att ske kraftfulla besparingar. Om man samtidigt beaktar att cirka 80-85 procent av en kommunal budget går till vård skola och omsorg står vi inför stora förändringar.

  • Inför höstens internbudget se vi att Barn- och utbildningsnämnden måste spara 143 miljoner. Vi i Alliansen vill ha svar på hur detta ska genomföras utan en försämrad kvalitet i skola och förskola.
  • Rent demografiskt (befolkningsutveckling) behövs ett tillskott på 130 miljoner då vi fram till 2026 kommer ha en 50 procent ökning av elevantalet i vår förskola och skola.
  • Vi har alltså stora behov framöver, till detta kommer stora utmaningar vad gäller elevers resultatnivå, lokalinvesteringar och lärarresurser.

SVMP har de senaste åren avsatt pengar till lokalinvesteringar men man har bara använt cirka 25 procent av investeringsbudgeten vilket resulterat i att investeringsgraden i Uddevalla har störtdykt under den nya kommunala regeringen. Detta sker samtidigt som våra förskolor och skolor är på väg att bli överfyllda. Om denna oförmåga att få igång investeringar fortsätter kommer vi få stora problem inom förskolan och skolan.

Vi ser redan i dag att förskolan fått sämre förutsättningar då tidigare statsbidragen inför kommande budgetår har halverats vilket innebär att förskolan tvingas att genomföra besparingar på personal. Vad kommer detta få för konsekvenser då antalet barn i våra förskolegrupper kommer att öka med cirka 50 procent?

Vi är på väg in i en djupt orolig tid där det är extremt svårt att se vad vi verkligen får ut av SVMP:s budget. Inom barn och utbildningsnämndens område finns det risk att vi inte får fram de lokaler som vi behöver samtidigt som de ”dolda” besparingarna kommer att leda till en försämrad kvalitet.

Vi hoppas därför att SVMP skyndsamt tar fram en plan för sina besparingar så vi kan få reda på hur framtiden för våra skolor faktiskt ser ut!

Magnus Jacobsson (KD)

Camilla Olsson (C)

Ingela Ruthner (M)

Claes Dahlgren (L)