Behåll tv-sändningarna från fullmäktige

Många invånare i Uddevalla uppskattar att kommunfullmäktiges mötens sänds via internet och via lokal-tv. Det är ett sätt för medborgarna att kunna följa den lokala politiska debatten och vilka beslut som fattas. Ur den synpunkten är det en demokratifråga och det är viktigt att dessa sändningar görs tillgängliga för så många som möjligt.

Inför att det nuvarande avtalet går ut vid årsskiftet så har Kommunfullmäktiges presidium beslutat genomföra en ny upphandling. Dock har man bestämt sig för att bara sända via internet i fortsättningen och skippar tv. Det är olyckligt. Även om inte alla medborgare har tillgång till lokal-tv så är det många som följer fullmäktigemötena via just tv. Det är inte minst många äldre personer som inte har dator som gör detta. Den gruppen utestängs nu från möjligheten att följa dessa sändningar.

Uddevalla lokal-tv som hittills skött sändningarna är en ideell förening och det finns möjlighet för kommunen att genom en så kallade IOP (idéburet offentligt partnerskap) göra en uppgörelse med föreningen om denna tjänst utan att gå vägen via en traditionell upphandling. I Uddevalla har alldeles i dagarna presenterats en lokal överenskommelse mellan kommunen och den ideella sektorn. Att ordna web- och tv-sändningar från fullmäktiges möten skulle vara ett bra exempel på hur den överenskommelsen kan tillämpas.

Även om man vill gå vägen via traditionell upphandling så är det viktigt att man upphandlar både web-sändningar och tv-sändningar.

Jag hoppas därför att Kommunfullmäktiges presidium i sin vishet omprövar sitt beslut om att på traditionellt sätt bara upphandla web-sändningar.

Elving Andersson (C)

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000