Johanna Jönsson: Stoppa de orimliga utvisningarna av arbetskraftsinvandrare

Fallen med arbetskraftsinvandrare som utvisas på grund av små misstag, ofta av en tidigare arbetsgivare, har varit många. Nu vill Centerpartiet och övriga Alliansen sätta stopp för utvisningarna genom att runda regeringen och lagstifta i riksdagen.
– Det är orimligt att människor som arbetar och sköter sig blir utvisade på grund av små missar, säger Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Redan förra året uppmanade en enig riksdag regeringen att utreda hur en helhetsbedömning av arbetskraftsinvandrare kan införas. Först i juni lade regeringen fram en proposition för att försöka minska de orimliga utvisningarna. Problemet är att förslaget bara kommer att hjälpa ytterst få av de drabbade.

Eftersom läget är akut lägger nu Alliansen med Centerpartiet i spetsen fram en följdmotion med skarp lagstiftning – för att se till att kompetensen kan stanna i Sverige. Det är ovanligt att riksdagen rundar regeringen på det här sättet, men vissa gånger är det nödvändigt.

- Sveriges internationella konkurrenskraft bygger på att våra företag lyckas rekrytera och behålla arbetskraft. Under tiden som gått har många människor drabbats. Regeringens långsamma hantering har inneburit lidande för människor som blivit av med jobbet och tvingats lämna landet, men också orsakat stora problem för företag som förlorat viktig kompetens, säger Johanna Jönsson.

Läs artikeln i Svenska Dagbladet här.