Kallelse till Gruppmöte

Till C-gruppen i Uddevalla !

Vi fortsätter nu med våra temakvällar där vi tar upp olika politiska teman som ett underlag för framarbetandet av vårt program inför valet nästa år

Denna gång är det tema MILJÖ och vi får medverkan av Kristina Jonäng som bland annat är regionråd och ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd.

Vi träffas som vanligt på Komvux på I17 (Kaserngården 1 A eller 1 B) sal 116 och tiden är 18.30 måndagen den 2 okt.

Alla medlemmar är varmt välkomna! Styrelsen och förtroendevalda har närvaroplikt.

Välkomna !
Elving