Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Torsten Torstenssons framförande på partistämman

Torsten Torstenssons framförande på partistämman

Partivänner, Presidiet, Blivande statsminister

Jag yrkar bifall till samtliga att–satser i motion 2:39. Visserligen anses motionen till 90% besvarad men C-vänner vi måste gå längre än så

Tyskland har gjort det, Schweiz har gjort det samt en rad andra mellaneuropeiska länder och ett land som Irland är på god väg, nämligen att ta steget till ett förbud för att sprida slam på åkermark, vilket det kommer från enskilda avlopp eller reningsverk, till förmån för andra sätt att ta tillvara fosfor och andra näringsämnen.

Landsbygden skall inte bli en soptipp som på Svenskt Vattens initiativ tar hand om städernas avfall innehållande resistenta bakterier, opiater, hormoner, andra läkemedelsrester och mikroplaster.

Centerpartiet skall vara väljarnas miljöalternativ och stå i framkant i dessa frågor och Sverige skall vara föregångare för att se till att skapa en giftfri miljö i livsmedelsproduktionen. På så sätt stödjer vi på allvar LRFs nya kretsloppspolicy och skapar grund för nya innovationer inom området.

Torsten Torstensson

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    1000