Kallelse till Gruppmöte

Till C-gruppen i Uddevalla !!

Vi träffas som vanligt på Komvux på I17 (Kaserngården 1 A eller 1 B) sal 116 och tiden är 18.30 måndagen den 9 okt. Kom gärna i god tid ! Om det är något problem att komma in så ring på min mobil 0708 92 92 75.

Vi fortsätter nu med våra spännande temakvällar där vi tar upp olika politiska teman som ett underlag för framarbetandet av vårt program inför valet nästa år.

Denna gång är det temat ”Äldre i Uddevalla – möjligheter och utmaningar” och vi får inledande medverkan av förre socialchefen Bo Lundgren.

Utöver ovanstående gör vi också en kort avstämning inför kommunfullmäktiges sammanträde på onsdag. Dagordning och handlingar hittar du via denna länk: https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/kallelse-och-protokoll/kommunfullmaktiges-kallelse-och-protokoll.html

Samt om det är några speciella frågor på gång i nämnder och styrelser.

Alla medlemmar är varmt välkomna! Styrelsen och förtroendevalda har närvaroplikt.

Välkomna !

Trevlig helg !
Elving