Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Med grön skatteväxling tar vi ansvar

Med grön skatteväxling tar vi ansvar

Grön tillväxt är framtiden och ska vi minska utsläppen och skydda den biologiska mångfalden måste vi ha en stark miljö- och klimatpolitik i Sverige. Därför har Centerpartiet lagt fram en rad skarpa förslag för en bättre miljö och en grön skatteväxling som ställer om Sverige till ett grönt samhälle.

Att klimatet är vår tids ödesfråga är vi överens om med Miljöpartiet. Men medan vi vill hjälpa människor och företag att ställa om, riktar Miljöpartiet in sig på att straffbeskatta dessa istället.

Miljöpartiet har som vanligt hög svansföring när de diskuterar miljön. Det är ett märkligt beteende när statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att utsläppen har ökat under Miljöpartiets tid i regeringen. Under Centerpartiets tid i på Miljödepartementet minskade utsläppen trots att det då, liksom nu, råder en högkonjunktur.

I stället för att enbart straffbeskatta vanliga människor har vi i Centerpartiet nämligen hittat en väg framåt som ger effektiva resultat. Med vår gröna skatteväxling ställer vi om Sverige till ett grön och hållbart samhälle och med morötter gör vi det lättare för människor och företag att göra rätt.

Ett exempel är vår gröna bilbonus. Genom att en bonus på upp till 100 000 kronor i rabatt för den köper en miljövänlig bil ökar andelen bilar med låga utsläpp. Samtidigt får den som köper en bil med höga utsläpp betala en avgift på upp till 50 000 kronor.

På samma sätt hjälper vi flygflottan att ställa om till grönare flyg. Genom vårt förslag om en obligatorisk inblandning av förnybart biobränsle för de flygplan som lyfter från svenska flygplatser får vi en verklig klimateffekt. Vi ger morötter för flygbolagen att minska sina kostnader genom att ställa om till grönare plan. Det är betydligt effektivare för miljön än Miljöpartiets flygskatt – som ökar kostnaden för alla flygningar oavsett hur de påverkar klimatet. Det kommer inte att ge incitament för flygbolagen att ställa och därmed inte driva utvecklingen mot ett grönt samhälle.

Vi satsar också 1,3 miljarder mer än regeringen de kommande tre åren på att rena våra hav, sjöar och vattendrag samt säkra dricksvattnet i hela landet.

Med grön skatteväxling tar Centerpartiet ansvar för miljön och hjälper människor att göra det lättare att göra rätt och göra hela landet grönare. Det är tydligt att Sverige behöver ett nytt ledarskap i omställningen och Centerpartiet har förslagen för att göra det möjligt nu.

Fredrik Christensson (C)
Riksdagsledamot Bohuslän