Uddevalla
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Nu måste vi utvärdera busstrafiken

Nu måste vi utvärdera busstrafiken

Svar till Ove Claesson 17 oktober Så kan vi få bättre busstrafik i Uddevalla

Ove Claesson skriver om de försämrade bussförbindelserna som boende på Kapelle drabbats av efter linjeomläggningen för stadstrafiken. Jag har full förståelse för detta. Visst har det blivit sämre för boende på Kapelle. Omläggningen av linjerna gjordes för att fler Uddevallabor skulle få tillgång till en bra kollektivtrafik. Det ligger i sakens natur att det blir sämre för en del och bättre för andra när man lägger om linjerna. Tanken var dock att det var många fler som skulle få det bättre än de som fick försämringar. Målet var att det totala resandet med kollektivtrafiken i Uddevalla skulle öka.

ag tycker att det finns anledning att göra en grundläggande utvärdering av hur den nya linjesträckningen fallit ut, nu ett par år efter att den genomfördes. En sådan utvärdering kan leda till att det behövs kompletteringar i stil med de som Ove Claesson föreslår.

För många är anropsstyrd kollektivtrafik, den så kallade flextrafiken ett bra komplement. En brist med den är dock att den för närvarande bara går dagtid på vardagar. Centerpartiet har motionerat till kommunfullmäktige om att utöka flextrafiken till att även gå på kvällar och helger. Det är snart två år sedan vi lämnade in motionen och tyvärr har den inte besvarats ännu.

Även om det som, Ove skriver, är Västtrafik som är ansvariga för trafiken så kan man inte lasta Västtrafik för den nya linjedragningen. En enhällig kommunfullmäktigeförsamling i Uddevalla ställde sig helt bakom den förändringen och Uddevalla kommun kan självklart, i samarbete, med Västtrafik göra förändringar om man så önskar.

Elving Andersson (C)

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    1000