Gruppmöten/medlemsmöten 2018

På gruppmötena är alla medlemmar varmt välkomna och alla förtroendevalda har skyldighet att närvara och ev. förhinder skall anmälas till gruppledaren.

Gruppmöten/medlemsmöten hålles på måndagar kl. 18.15 till längst 21.00 (mål att sluta senast 20.30) på Komvux, I17, Kaserngården 1A. Minnesanteckningar ska göras vid alla möten.

Gruppmötena kan ibland inledas med ett gemensamt möte med Allians-partierna för gemensam information.

Gruppmöten/medlemsmöten hålles dels den vecka då det är sammanträde med Kommunstyrelsen och dels den vecka då det är sammanträde med Kommunfullmäktige. När det är möte inför KS ägnas mötet huvudsakligen åt kommunala frågor som är aktuella.

På medlemsmöten inför KF ägnas dessa huvudsakligen åt frågor som handlar om partiarbetet, externa gäster, försläsningar av olika slag mm.

Extra gruppmöten/medlemsmöten kan hållas om det är påkallat och sker på kallelse av gruppledare och eller kretsordföranden.

Medlemsmöte (inför KF) Gruppmöte (inför KS)

8 jan 29 jan

12 febr 26 febr

12 mars 26 mars

9 april 23 april

14 maj 28 maj

11 juni 18 juni

27 aug

10 sept 24 sept

8 okt 29 okt

12 nov 26 nov

10 dec 17 dec