Kallelse till krets Årsmöte och nomineringsstämma

Härmed kallas du som medlem i Centerpartiet Uddevalla till ordinarie årsmöte samt även till nomineringsstämman. Kallelsen med en preliminär föredragningslista har skickats ut med post till alla medlemmar, saknar du kallelsen så säg till, så fixar vi så du får kallelsen.

Datum: 11 februari
Tid: 15:00
Plats: SV Väst, Junogatan 7

Parkering finns vid bowlinghallen, tänk på att det är P-skiva som gäller vid den parkeringen.

Nomineringsstämman

Under nomineringsstämman kommer vi att fastställa valsedel till kommunvalet 2018. Kandidatern kommer att få möjöighet att presentera sig m.m. Alla kandidater finner ni på vår hemsida under fliken "Valet18"

Information

Vi kommer att få besök av Christina Rogestam  som står som nummer 2 på riksdagslistan.

Motioner ska ha inkommit till kretsstyrelsen senast 31 januari. Motioner ska skickas till Anna-Malin Björk Joelsson anna-malin.bjork-joelsson@uddevalla.se

Övriga handlingar kommer att mailas ut och kommer även att finnas även att finns i tillgängliga i möteslokalen samt på vår hemsida.

Anmälan

Anmäl dig till Anna-Malin Björk Joelsson anna-malin.bjork-joelsson@uddevalla.se eller 076-0170612, så vi vet hur många vi blir för att kunna beräkna mat m.m. Senast 7 februari. Du kan även anmäla dig genom att fylla i anmälningsformuläret nedan. Meddela om du har någon födoämnesallergi, vi kommer att bjuda på förtäring.

Anmälan till kretsårsmöte och Nomineringsstämma
Anmälan till kretsårsmöte och Nomineringsstämma

Sista anmälningsdag är 7 februari

Om du har någon allergi, så är det viktigt att du talar om det, vi kommer att bjuda på mat

Om du har skrivit en motion så kan du bifoga med den, tänk på att den måste vara inne till styrelsen senast 31 januari

Om du har någon fråga eller om det är något annat som vi behöver veta så säg till