Hedersförtrycket i Uddevalla måste kartläggas

Mot bakgrund ekots rapportering om den tvångsbortgifta, sedermera mördade 19-åriga Marzieh från Afghanistan, finns det anledning att lyfta ett av Sveriges mer växande problem: hedersförtrycket.

Framför allt är det ungdomar och barn som utsätts för tvångsäktenskap, könsstympning, hot och våld och förvägras rätten att leva ett självständigt liv. Kartläggningar om hederskultur i Sverige är skrämmande läsning. Statliga rapporter, bland annat en utredning från 2014, menar att 100 000 personer kan vara utsatta för hedersrelaterat förtryck. Men det kan vara värre än så. Enligt Astrid Schlytter, docent vid Stockholms universitet, kan så många som var tredje elev med utländsk bakgrund leva i familjestrukturer byggda på hot om hedersvåld.

Det förekommer dödshot om ett barn vägrar gifta sig med en person hon inte själv har valt. Tiotusentals tonåringar lever under hedersförtryck av sina familjer som starkt begränsar deras rörelsefrihet. Det är de utsattas närmaste som tillsammans och kollektivt beslutar att flickan eller pojken ska straffas för att rädda familjens heder – och vem som ska utföra gärningen. Det innebär ett kraftigt tryck på den unga att tyst acceptera vad som händer, i stället för att söka hjälp. I flera fall rymmer den unge hemifrån för att komma undan förtrycket och blir då lätt fast i kriminella miljöer och i drogmissbruk.

I Stockholm har 1 100 personer i utanförskapsområden intervjuats om förekomsten av hedersförtryck och i Göteborg 1 200. Resultaten är skrämmande berättelser om allt från vardagsförtryck i att inte få delta i simundervisning eller skolutflykter till ren förföljelse och misshandel. Flickor som könsstympas och gifts bort med okända äldre män.

Resultatet i undersökningen Tolvhundra i Göteborg visar också att det pågår romantisering av religiös extremism (grupper som som Daesh, Bokoharam och al Queida) bland unga. Kombinationen av denna romantisering och att graden av tillit bland unga gentemot myndigheter är låg, gynnar rekryteringen till terrorgrupper.

Det är mot bakgrund av denna kunskap viktigt att motverka att parallella samhällen breder ut sig. Rätten att själv bestämma över sitt liv ska gälla alla.

För att kunna motverka hedersförtryck, behöver Uddevalla kommun göra det flera andra kommuner redan insett och genomfört nämligen kartlägga utbredningen av hedersförtryck och radikalisering i staden. Metoder för sådan kartläggning finns tillgänglig i de kommuner där man redan genomfört detta. Jag kommer att verka för att Uddevalla kommun utreder förekomsten av hedersförtryck och radikalisering i Uddevalla.

Mikael Bjuhr
Kommunfullmäktigekandidat för Centerpartiet i Uddevalla

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName
    1000